Origine

Toneelhuis & Hudobné centrum De Bijloke, Antverpy, Gent, Belgicko, 2009
Autor: Sidi Larbi Cherkaoui
Réžia: Sidi Larbi Cherkaoui

o inscenácii

Či je strach z iného a cudzieho človeku vrodený, alebo patrí medzi základné archetypy našej civilizácie, nie je celkom jasné. S krajnými prejavmi tohto strachu, ako je nenávisť či xenofóbia, sa stretávame denne. Či je túžba spoznávať iné (kultúry, jazyky, krajiny, ľudí, spôsoby uvažovania) obyčajnou zvedavosťou, alebo kompenzačným mechanizmom strachu z iného, takisto nie je celkom jasné. Isté ale je, že zvedavosť i strach sú našimi stálymi sprievodcami po zemi. V dnešnej situácii stierania hraníc a otvorenej až frenetickej vzájomnej komunikácie odlišných kultúr vítame každý pokus, ktorý nám ukáže nové kvality stretávania sa kultúr a každé dielo, ktoré by bez otvoreného dialógu rozličných kultúr nemohlo vzniknúť. Aj preto, že nám otvára nové obzory, núti nás prehodnotiť zabehané postoje a odkrýva našej tvorivosti nové polia.

Vo svojom mladom veku je tanečník a choreograf Sidi Larbi Cherkaoui považovaný za jedenz najväčších talentov súčasnej Európy. Vďaka eklekticizmu v použitých prostriedkoch prirovnávajú jeho choreografie ku knihám v pohybe, ktoré divákom povedia niečo o blízkych i vzdialených svetoch. Cherkaoui je eklektický i pri používaní tanečných štýlov. Formálne tak stvárňuje svoju ústrednú  tému: rovnosť medzi jednotlivcami, kultúrami, jazykmi a výrazovými prostriedkami. Medzi rozličnými prvkami pritom nachádza nové kvality a súvislosti a vďaka eklekticizmu buduje príbehy ľahšie uchopiteľné, univerzálne a komplexné.

Inscenácia Origine je dielom viacerých renomovaných tvorcov, ktorí sa pri skúmaní dnešného sveta a spôsobu, akým sa rôzne kultúry spájajú či odlišujú, obracajú do minulosti, pátrajú po koreňoch, hľadajú pôvod našej dnešnej (medzi)ľudskej situácie. Aj vďaka poctivému hľadaniu, hlbokému ponoru do problémov a originálnemu pohľadu, v ktorom cítiť osobnú skúsenosť z nažívania odlišných kultúr, nepôsobia spojenia obrazov zo súčasného života svetových veľkomiest s abstraktnými choreografiami starých archetypálnych príbehov a duchovnými piesňami náboženských mystičiek (kresťanských popri islamských) cudzorodo či ako koláž kontrastov. Inscenácia je syntetickým dielom vo všetkých úrovniach. Spája minulosť s prítomnosťou, sever s juhom, východ so západom, banálne s nevšedným, každodenné s duchovnou skúsenosťou, pôvodné so súčasným, pohyb so spevom takým spôsobom, že divák medzi nimi dokáže nachádzať súvislosti a hlboké prepojenia. Origine vás najskôr vtiahne svojou jednoduchou krásou a jazykom, ktorým na vás prehovorí. Aby vás vzápätí priviedol k poznaniu,  že v snahe nestratiť sa v záplave vplyvov, kultúr, informácií a vecí treba hľadať more v kvapke vody, že vo všetkom našom konaní sa vždy zrkadlí naša minulosť, že každou otázkou o budúcnosti sa zároveň pýtame na náš pôvod.

Ján Šimko

tvorcovia

réžia a choreografia: Sidi Larbi Cherkaoui
asistenti choreografa: Nienke Reehorst, Satoshi Kudo, Claire Cunningham
tanec, choreografia: Kazutomi Kozuki, Daisy Phillips, Valgerdur Rúnarsdóttir, Shawn Mothupi
hudba: piesne orientálnej kresťanskej tradície (4. – 12. st.), piesne a raná polyfónia zo stredovekého ženského kláštora Las Huelgas v Španielsku (13. st.), ženské duchovné piesne švédskeho vidieka
živá hudba súboru Ensemble Sarband: Fad a Tomb El-Hage (spev), Amy Green (spev a gotická harfa), Vladimir Ivanoff (hudobná réžia, hudobné naštudovanie, perkusie a lutna)
návrhy kostýmov: Isabelle Lhoas, Frederick Denis
kostýmy: Stéphanie Croibien
svetelný dizajn: Enrico Bagnoli
výroba bábok: Filip Peeters
obrazy: Gilles Delmas, Paul Van Caudenberg
projektový manažment Sidi Larbi Cherkaoui: Karthika Nair
PR: Frans Brood Productions
koprodukcia Théâtre de la Ville Paris (FR), Torinodanza (IT), tanzhaus nrw Düsseldorf (DE)

režisér

Tanečník a choreograf Sidi Larbi Cherkaoui (1976) patrí k vychádzajúcej generácii súčasných flámskych choreografov a momentálne pôsobí v Gente. Venuje sa tancu ako dočasnému náčrtu reality, ktorý mizne zároveň s pohybom. Preto sú jeho choreografie knihou v pohybe, ktorá divákom povie niečo o blízkom i vzdialenom svete, najlepšie o oboch naraz. Každé jeho dielo je mostom medzi odlišnými svetmi a kultúrami: v inscenácii Origine napríklad štyria tanečníci tvoria štyri strany kompasu, ktoré determinujú aj významné kultúrne vzťahy – sever vs. juh, východ vs. západ. Islandské rozprávky, japonské roboty, americký konzum, africká zem. Cherkaoui používa v Origine nadčasové, politicky a zároveň nábožensky významné duchovné texty a hudbu moslimskej mystičky Rabiá al Andawiya z 18. storočia a švédsky folklór. To všetko v podaní svetových hviezd world music účinkujúcich v živej hudbe súboru Ensemble Sarband. Cherkaoui je eklektický aj pri používaní tanečných štýlov, čím sa formálne vysporadúva o svojou ústrednou témou – rovnosťou medzi jednotlivcami, kultúrami, jazykmi a výrazovými prostriedkami. Príbehy, ktoré sú takto budované, sú ľahšie uchopiteľné, univerzálne a komplexné.