Komora (Posledná cesta do Bee)

STOKA, Bratislava, 1996
Autor: Jan Antonín Pitínský a kol.
Réžia: Jan Antonín Pitínský

o inscenácii

Hra je „albumom rodinných fotografií“ napísaná podľa zošita vojaka Alojza Chmiela (1854- 1936) nájdeného na pôjde domu č. p. 126 v Oravskej Polhore (severné Slovensko). Text vznikol na námet J. A. Pitínského v procese kolektívnej tvorby divadla v septembri a októbri 1995.

tvorcovia

námet a réžia: J. A. Pitínský
scéna: Alexandra Grusková
kostýmy: Zuzana Piussi
hudba: Ľubomír Burgr
hovorené slovo: Ivo Heller
osoby a obsadenie: Anton Linka – Vlado Zboroň, Hortenzia Linková – Erika Lásková,  Klára – Lucia Piussi, Gréta – Zuzana Piussi, Alma Almerová – Ingrid Hrubaničová, Gerd Krasinský – Ľubomír Burgr, Vilibald Hrčko – Laco Kerata, Alberto Rossi – Jozef Chmel, Lilion – Peter Bathyányi

režisér

Jan Antonín Pitínský (1956) – režisér, dramatik, scenárista, herec, spoluzakladateľ divadelných zoskupení, spisovateľ... Jeho práce sú výnimočné svojským, intelektuálnym pohľadom na zvolenú tému a výrazným zmyslom pre výtvarnú a pohybovú štylizáciu. Z posledných inscenácií: S. Mráz: Masopust u skřítků, DAMU Praha; G. Green: Jádro věci, Divadlo Na zábradlí; Fellini, Rondi, Plaiano, Pinelli, Bláhová: Osm a půl (a půl), Mestské divadlo Zlín; J. Čep, J. Deml: Sestra úzkost, Dejvické divadlo (Divadelná Nitra '95).

súbor

STOKA je neštátnym činoherným súborom založeným v roku 1991, ktorý sa orientuje na autorskú a alternatívnu tvorbu. Vznikol ako odpoveď na pocit nemohúcnosti hľadania nových postupov a divadelných videní v bežných divadlách. Konečný inscenačný tvar je takmer vždy výsledkom spolupráce členov súboru a jeho poetika sa dotýka najcitlivejších, často veľmi ťažko pomenovateľných  dimenzií ľudského bytia.

STOKA sa každoročne zúčastňuje na domácich festivaloch – Divadelná Nitra, Festival inscenácií slovenských hier (FISH), je častým hosťom na festivale Divadlo Plzeň a za 5 rokov svojej existencie sa súbor predstavil už na niekoľkých festivaloch vo Francúzsku, Švajčiarsku, Rakúsku, Maďarsku, Dánsku, Nemecku a Taliansku. Na festivale Mimos '93 vo francúzskom  Périgueux získal s inscenáciou Impasse Cenu kritiky.