Ritter Dene Voss (Vášaryová, Hadrbolcová, Ornest)

Divadlo Na zábradlí, Praha, Česká republika, 1996
Autor: Thomas Bernhard
Režia: Jan Antonín Pitínský

o inscenácii

Thomas Bernhard dokončil hru v r. 1984 a nazval ju menami troch rakúskych hercov, pre ktorých ju písal. Je to hra o súrodeneckej láske v bohatej priemyselníckej rodine, inšpirovaná životom filozofa Ludwiga Wittgensteina a jeho synovca Paula. Text bol preložený špeciálne pre Divadlo Na zábradlí a inscenovaný ako česká premiéra.

tvorcovia

preklad: Zuzana Augustová a Martin Porubjak (slovenská časť)
réžia: Jan Antonin Pitínský
dramaturgia: Vlasta Smoláková
výprava: Kateřina Štefková
hudobná spolupráca: Zdeněk Plachý
jazyková spolupráca: Marcela Požarek
účinkujú: Jiří Ornest, Zdena Hadrbolcová, Emília Vášáryová

režisér

Jan Antonín Pitínský (1956) je bez stáleho angažmán. V 80. rokoch inscenoval v Ochotníckom krúžku v Brne okrem iného svoje hry Ananas a Matka. Spolupracuje s profesionálnymi divadlami, predovšetkým s Divadlom Na zábradlí a Mestským divadlom v Zlíne. Za inscenáciu Sestra úzkost (DN '95) naštudovanú v Dejvickom divadle Praha získal prestížnu Cenu A.  Radoka za rok 1995.