Modrofúz (nádej žien)

Mestské divadlo Žilina, 2013
Autor: Dea Loher
Réžia: Eduard Kudláč

o inscenácii

Variácie na príbeh grófa Bernarda de Montrogaux sa vo svetovej tvorbe objavujú už niekoľko storočí. Asi najznámejšou je rozprávková verzia z pera Charlesa Perraulta či opera Bélu Bartóka Hrad kniežaťa Modrofúza. Pátrať po podstate a zmysle vzniku samotnej legendy by nás mohlo zaviesť do slepej uličky, pretože verzia súčasnej nemeckej dramatičky Dey Loher z nej preberá len jednoduchý fakt: „Žil raz jeden plachý muž, ktorý sa za nejasných okolností pričinil o smrť siedmich žien.” Inscenácia Modrofúz (nádej žien) sa v Mestskom divadle Žilina zaradila  do  série  mimoriadne  zaujímavých  dramaturgických počinov, ktoré sa v tejto inštitúcii objavujú už niekoľko posledných sezón. Cielená programová štruktúra, výrazne zameraná na texty súčasnej svetovej aj slovenskej drámy, je v takej sústredenej miere naozaj neobvyklá a jednoznačne stojí za pozornosť. Krehká a snová verzia Modrofúza od jednej z najuznávanejších nemeckých dramatičiek súčasnosti, ktorej jazyk v tejto hre funguje najmä v rovine čistých metafor, sa z radu vyššie spomínaných spracovaní známej legendy naozaj vymyká. Modrofúz už nie je knieža, ale obyčajný predavač topánok, nevlastní žiaden zámok, ale jednoducho kráča po ulici, a tam kdesi stretne lásku svojho života. Čas jej hry je však koncentrovaný, city postáv sú len akýmsi zvláštnym extatickým extraktom. Aj preto táto láska vydrží len pár okamihov, hoci sa v nej odráža večnosť naplneného sna. Táto žena spácha samovraždu, lebo taká je podstata lásky, ktorá bola naplnená – nemôže vytrvať. A každá ďalšia žena, ktorú stretne, sa musí stať obeťou prázdna. Nie preto, že by on už nedokázal milovať, ale preto, že bytostný cit ostatných žien k nemu ho vlastne nijako nezaujíma. Cit je už len ich bolestným krížom, nezmyselnou príťažou a on ich oslobodzuje – tým, že ich usmrtí a tak ich vykúpi z nemožnosti naplnenia tohto citu. Len jedna jediná dokáže napokon pomôcť jemu. Paradoxne práve tá, ktorá ho nevidí, pretože... nevidí. Minimalistický režijný štýl Eduarda Kudláča je v tomto prípade herecky naplnený s presnosťou a citlivosťou, ktorá textu absolútne svedčí. Jemná, až meditatívna atmosféra vzdoruje akejkoľvek forme expresívneho kŕča, preto je každý záchvev emócie viditeľný až hmatateľný. Táto krehkosť a blízkosť sú bezpečným východiskom z psychopatológie, ktorá by mohla interpretácii uškodiť, ak by sa stala vysvetlením akejkoľvek motivácie ktorejkoľvek z postáv. Je zvláštne, že práve ženské portréty sú vo svojom extrakte realistickejšie, než samotný Modrofúz, ktorý celý čas balansuje na hrane. Je slabší než ženy a jeho sila sa materializuje len cez jeho schopnosť ich zabiť. Jeho oči ani dych nie sú hysterické, preto v nás môže vyvolať nepokoj. Nie nepokoj z chorobnej úchylnosti vraha, ale nepokoj človeka vyprázdneného od možnosti naplniť svoj cit, a preto odsúdeného stať sa zločincom, aby bol celkom na konci sám usmrtený.

Samotná inscenácia osciluje na  hrane  zvláštneho  sna  a  len blízkosť a otvorenosť nám pomôžu ju naozaj prežiť. Nemal som pocit, že ma niekto zavádza, skôr len, že ma vedie. Niekam, odkiaľ sa len ťažko vracia. Do ticha. Do prázdna. Do samoty, ktorá je únikom. Aspoň na okamih…

Peter Pavlac

tvorcovia

réžia: Eduard Kudláč
text: Dea Loher
slovenský preklad: Peter Lomnický
autor anglického prekladu: Daniel Brunet, čiastočne s podporou ceny Národnej nadácie pre umenie
dramaturgia: Zuzana Palenčíková
scéna a kostýmy: Eva Kudláčová – Rácová
výber hudby: Eduard Kudláč
osoby a obsadenie: Henrich Modrofúz: Michal Režný, Júlia: Juliána Oľhová a. h., Anna: Ivana Kubáčková, Judita: Kristína Sihelská, Tanja: Erika Havasiová, Eva: Barbora Švidraňová, Christiana: Anna Čonková, Slepá: Iveta Pagáčová

režisér

Eduard Kudláč (1972) – dramaturg a režisér, vyštudoval divadelnú réžiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (VŠMU) a Summer Academy for Performing Arts v Sofii. Svoje zameranie na hľadanie nových možností divadla cez pohyb, fragmentarizáciu, neverbálne vyjadrovanie a akciu naplno rozvinul vo vlastnom združení phenomenontheatre, ktoré založil v roku 2000 ako nezávislú platformu pre súčasné divadlo. Od roku 2009 je Eduard Kudláč umeleckým šéfom Mestského divadla Žilina, ktoré profiluje ako divadlo s odvážnou dramaturgiou, zameranou na súčasné slovenské a zahraničné texty alebo nekonvenčné interpretácie klasiky. Viaceré oceňované inscenácie režijne naštudoval práve tam (H. Müller: Opis obrazu / Bildeschreibung, 1999), (S. Belbel: Mobil, 2008), (R. Schimmelpfennig: Žena z minulosti 2009), (P. Handke: Podzemné blues, 2010) a v Slovenskom komornom divadle Martin (R. Schimmelpfennig: Predtým/Potom). Jeho inscenácie boli uvedené na mnohých medzinárodných festivaloch. Inscenácia Žena z minulosti sa zúčastnila aj na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 2009.

Materiály k dispozícii

Videozáznam inscenácie: nie
Texty inscenácie: SK, EN

Ak máte záujem o uvedené materiály, napíšte na archivy@nitrafest.sk