norway.today

Divadlo Andreja Bagara v Nitre, 2005
Autor: Igor Bauersima
Réžia: Vladislava Fekete

o inscenácii

Hra Švajčiara Bauersimu, inšpirovaná skutočným príbehom dvoch samovrahov, ktorí sa spoznali pri cčetovaní a neskôr spáchali spoločnú samovraždu skokom z výšky 600 metrov. ... Na komorné dielo je inscenácia režisérky Vladislavy Fekete riešená prekvapujúco veľkoryso, s dobre zapadajúcimi dokrútkami Juraja Johanidesa, efektným svietením, ale predovšetkým s vynikajúcou scénou Evy Rácovej. Ak má niekto chuť, môže začať analyzovať konotácie otvoru, ktorým sa herci dostanú do čistého bieleho priestoru. Toto iglu je raz vesmírom, inokedy kusom domova, je v ňom útulne i nebezpečne zároveň. ... četovanie dvoch stratencov v globálnom svete dostalo krásny výtvarný i významový kontext – ľudské embryá plávajú chladnou štruktúrou sveta.

Zuzana Uličianska, Sme

Po niekoľkých minútach vytvoria herci na scéne zdanie nerozlučiteľnej jednoty, ľudskej náklonnosti a porozumenia, ktoré je v príkrom rozpore s cieľom, pre ktorý sa stretli. Na jednej strane vôľa k smrti, na druhej strane spriaznenosť, blízkosť a krehký cit držia diváka v napätí a neskrývanom očakávaní. ... Multimediálne súčasti sú v predstavení rovnocennou zložkou k ostatným, nie sú divákovi predkladané ako niečo výnimočné či novátorské. Dokresľujú dej a prirodzenosť, s akou ich režisérka používa, im dodáva veľkú vnútornú výpovednú hodnotu.

Daniel Uherek, Slovo o kultúre

Scéna je biela. Chladná až sterilná. Sneží. Cestou po stene si vymieňajú informácie o sebe. Vidia sa prvý raz. Mráz behá po chrbte, keď sa Zuzana Moravcová (Júlia) a Juraj Hrčka (August) prechádzajú po úzkej plošine nad scénou. Balans, labilita. Krôčik od pádu. ... Vizuálne je inscenácia dokonalá. Steny ožívajú v hre svetiel a projekcie, ktoré raz v podobe efektných obrazov, potom videoprojekciou menia nálady výstupov.

Mária Jenčíková, Pravda

tvorcovia

réžia: Vladislava Fekete
preklad: Martin Kubran
dramaturgia: Svetozár Sprušanský
výprava: Eva Ráczová
video projekcie: Juraj Johanides
hudba: Pavol Hubinák (Veneer)
animácia: Miloš Mráz (Efix Studio)
osoby a obsadenie: Júlia: Zuzana Moravcová, August: Juraj Hrčka

režisér

Vladislava Fekete (1973) Absolvovala štúdium dramaturgie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde pokračuje v postgraduálnom štúdiu. Venuje sa najmä súčasnej dráme. Pôsobí paralelne aj v Srbsku a Čiernej Hore. Zaujíma sa o multimediálne projekty, v ktorých využíva prvky divadla, výtvarného umenia a filmu a je autorkou  a koordinátorkou viacerých divadelných dielní a workshopov. Prekladá divadelné hry a publikácie o divadle zo srbského jazyka do slovenčiny a naopak. Je autorkou početných televíznych a rozhlasových scenárov a členkou Umeleckej rady Slovenského vojvodinského divadla v Srbsku a Čiernej Hore, jediného profesionálneho slovenského divadla mimo Slovenska.

Materiály k dispozícii

Texty inscenácie: SK, EN

Ak máte záujem o uvedené materiály, napíšte na archivy@nitrafest.sk