Obchodovanie (Erreger)

Beogradsko dramsko pozorište, Belehrad, Srbsko a Čierna Hora, 2005
Autor: Albert Ostermaier
Réžia: Anja Suša

o inscenácii

Obchodovanie je extrémny text a ešte extrémnejšia divadelná situácia. Kladie nepríjemné otázky na tému každodenného šialenstva, rodiaceho sa niekde na pomedzí novej ekonómie a zrútenia sa burzy a poukazuje na deformácie, aké vytvára v štruktúre osobnosti jedného obchodníka prostredie, v ktorom domi- nujú virtuálne miliónové sumy. Je príbeh o dnešnej spoločnosti, ktorá sa premenila na burzu a o dnešnom človeku, ktorý sa zmenil na obchodníka. O vzťahu medzi jednotlivcom a spoločnosťou, teda obchodníkom a burzou. O merkantilizme ľudskej existencie v súčasnosti. A o chorobách súčasnej civilizácie, ktoré sme sami tvorili stratou kontaktu s humanitnými princípmi, ktoré hlásala renesancia. Od človeka stojaceho uprostred vesmíru sme sa dopracovali  k tomu, že sa dnešné ľudstvo mení na množstvo malých sebestačných vesmírov. Môže sa človek nakaziť počítačovým vírusom? Verím, že jedného dňa aj toto bude možné...

Anja Suša

Ide o hru neobyčajnej formy a štruktúry, napísanú monologicky, bez autorských poznámok, interpunkčných znakov, veľkých a malých písmen, o hru silných a sugestívnych obrazov plných významov. Ide o častú tému (klišé) súčasnej literatúry (drámy): o vzťah jednotlivca  a spoločnosti, konkrétne o tému dominujúcej choroby súčasného sveta – o extrémnom druhu odcudzenia a dehumanizácie dnešného človeka. ... Režisérka Anja Suša radikálne minimalisticky inscenuje text hry, ktorej dej umiestňuje do akejsi karantény / nemocnice / blázinca (priehľadnou sieťou scénografka Marija Kalabić oddelila hrací priestor od divákov). Zároveň rozbíja monologickú štruktúru textu zdvojením postavy protagonistu, čím naznačuje, že ide o úplný rozklad, schizofrénne rozdvojenie osobnosti na jednu, ktorá je „robotizovaná" a druhú, ktorej ľudské vlastnosti (emócie, pociťovanie bolesti, strachu a možno aj radosti) sa zachovali iba v stopách.

Darinka Nikolié

Tragédia odcudzeného sveta podrobená prísnemu oku a rafinovanému peru jej autora Alberta Ostermaiera. Tento mladý muž očividne pozná dušu tohto nového náboženstva bez viery  a citu, tohto oratória, tejto liturgie so všetkými rituálmi, no bez náboja  a bez Biblie, kde existuje iba jeden kánon - byť prvým, kto si uchmatne všetko pre seba, teda pre svojho milionárskeho bosa, akonáhle sa objaví číslo na displeji. Anja Suša, režisérka tohto súčasného Sofokla, pridelila úlohy mladému hercovi Ivanovi Tomićovi, ktorému zverila všetky dramatické a tragické myšlienky tejto kroniky pádu jednotlivca, a mladému tanečníkovi Dušanovi Murićovi, ktorý myšlienky verbálne vyslovené svojím partnerom vyjadruje tancom.

Goran Cvetković, Radio-Belgrade 2

tvorcovia

réžia: Anja Suša
scéna & kostýmy: Marija Kalabić
hudba: Vladimir Pejković
Osoby a obsadenie:  Obchodník: Ivan Tomić; Obchodník 2: Dušan Murić

režisér

Anja Suša (1973) Absolvovala divadelnú a rozhlasovú réžiu na Fakulte dramatických umení v Belehrade. Postgraduálne štúdium ukončila na katedre všeobecných a súčasných dejín na Filozofickej fakulte v Belehrade. Rok pôsobila ako štipendistka nadácie Alfreda Toepfera so špecializáciou v odbore teatrológia na Viedenskej univerzite. Hlavný dôraz jej profesionálneho záujmu je súčasná svetová a srbská dráma, napr. autori: Peter Shaffer, Anthony Shaffer, Michael Frayn, Rona Munro, Marius von Mayenburg, ako aj autori mladej srbskej generácie. Je členkou redakčnej rady časopisov „Ludus“ a „Teatron“ a členkou výboru Belehradského letného festivalu – BELEF.

Materiály k dispozícii

Texty inscenácie: SK, EN, RS

Ak máte záujem o uvedené materiály, napíšte na archivy@nitrafest.sk