Tiso

Divadlo Aréna, Bratislava, 2005
Autor: Rastislav Ballek
Réžia: Rastislav Ballek

o inscenácii

Jozef Tiso je nesporne najtragickejšou postavou moderných slovenských dejín. ... Po Mníchovskej zrade a Hitlerom zmanipulovanom rozbití československej republiky sa ako popredný politik, neskôr prezident Slovenskej republiky podieľal na vytvorení totalitného režimu, ktorý iniciatívne a programovo postupoval proti časti občanov – obyvateľov vlastnej krajiny, predovšetkým proti židom. ... 72-tisíc slovenských židov bolo brutálnym spôsobom odtransportovaných za hranice štátu. Ich cesta končila vo vyhladzovacích koncentračných táboroch, v ktorých bola väčšina povraždená. ... Jeho osobnou tragédiou bolo, že vo svojej dobe bol ... predovšetkým ako katolícky kňaz pre väčšinu Slovákov prirodzenou a morálnou autoritou. S ohľadom na strašné dôsledky preto nemožno Tisovo verejné pôsobenie v rokoch 1939 – 1945 nazvať inak ako – morálne a ľudské zlyhanie. V politickom procese v roku 1947 Tiso do konca odmietal zodpovednosť a vinu vo všetkých bodoch obžaloby. Retribučný Národný súd ho uznal vinným a odsúdil na trest smrti. Poprava bola vykonaná 18. apríla 1947. Tragédia Jozefa Tisa je tragédiou politika, ktorý odmietol zodpovednosť, a tragédiou kňaza, ktorý neprejavil súcit ani ľútosť.

bulletin k inscenácii

V čase, keď synonymom slova divadlo je skôr zábava či rekreácia, vzbudzuje divadelná inscenácia s lakonickým názvom Tiso istý nepokoj. Asi najošemetnejšia kapitola moderných slovenských dejín ešte stále nebola dostatočne reflektovaná ani historikmi a zrejme neexistuje nijaké signifikantné umelecké spracovanie tejto látky. ... Výlučne autentické Tisove kázne, reči, články a prejavy v tradične majstrovskom podaní Mariána Labudu mapujú jeho kňazskú a politickú kariéru ... Postupne sa však jednotlivé farbisté dieliky spájajú do desivého puzzle - je na ňom obraz človeka, ktorý sa v boji za ideály fatálne pomýlil a svoj omyl si nikdy nepriznal. Stálo to životy desaťtisícov a kliatbu v podobe ospravedlňovania menšieho zla, ktorá nad nami visí dodnes. ... Virtuózna kompozícia, ktorá tému komentuje čisto divadelne - dôkladným a premysleným výberom textov, minimalizmom javiskových prostriedkov, kde sa každý detail stáva silným znakom, dômyselnou hudobnou kompozíciou s divadelným využitím živého speváckeho zboru, či organickým použitím filmovej projekcie.

Zora Jaurová, Týždeň

Scenárista Rastislav Ballek ... vytvoril priestor na pochopenie paradoxov, ktoré tohto kňaza sprevádzali po celý život. Ballek totiž nerekonštruuje dobu, ani všetky podrobnosti z Tisovho života. Iba kladie vedľa seba rôznorodý materiál, neškodné témy vedľa faktov, ktoré mali tragický dosah. Z tých závažných a osudových zaznejú viaceré - aj dnes z nich pre mnohých ide hrôza. ... Marián Labuda v Tisovi ... umne narába s expresívnymi polohami, obdivuhodne akcentuje, strhujúco deklamuje archaické texty. Pritom v každom okamihu naznačuje, že hrdinu drámy „iba predvádza", že hoci mu prepožičiava svoje telo a hlas, myslí si o ňom svoje.

Oleg Dlouhý, Domino Fórum

tvorcovia

scénár & réžia: Rastislav Ballek
dramaturg: Martin Kubran
scéna: Jozef Ciller
kostýmy: Anna Cigánová
hudba: Peter Groll
hudobné naštudovanie a korepetície: Branislav Kostka
osoby a obsadenie:  Tiso: Marián Labuda, hlas: Elo Romančík, Mních: Martin Hronský, Betlehemci, žid, Gardista, študenti 3. a 4. ročníka Bratislavského štátneho konzervatória, spevácky zbor Technik pod vedením Branislava Kostku

režisér

Rastislav Ballek (1971) Absolvoval odbor divadelnej réžie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v roku 1997. Jeho tvorba vychádza už od študentských prác väčšinou zo slovenskej klasickej spisby, no prostredníctvom irónie až paródie tzv. národné témy dekanonizuje. V permanentnej spolupráci s dramaturgom Martinom Kubranom vytvorili sériu inscenácií inšpirovaných kontroverznými, odmietnutými či jednoducho zabudnutými domácimi literárnymi textami. Spolupracoval s viacerými divadlami na Slovensku, ale aj v Brne a Prahe (Česká republika). Na festivale Divadelná Nitra sa prvý raz objavil so študentskou  inscenáciou Odchod z Bratislavy Mikuláša Dohnányho, ktorá získala cenu na festivale divadelných škôl Setkání/Encounter '96 v Brne. Opätovne sa na Divadelnej Nitre predstavil v roku 1997 (Pustokvet) a v roku 1998 s inscenáciou Atómy Boha, za ktorú získal ocenenie DOSKY '98 v kategórii Objav sezóny.