Penthesilea

Nemzeti Színház, Budapešť, Maďarsko, 2006
Autor: Heinrich von Kleist
Réžia: Sándor Zsótér

o inscenácii

Akoby sa Sándor Zsótér pri inscenovaní Kleistovej Penthesiley inšpiroval jeho úvahou „O bábkovom divadle“. Divák sa ocitá pred obrovským kruhovým obrazom krajiny, citujúcim Fesztyho panoramatickú kruhovú maľbu z prelomu 19. a 20. storočia, ktorá znázorňuje príchod Maďarov do Karpatskej kotliny. Pred ním sa odohráva antická dráma o vášni a smrti napísaná jedným z najvýznamnejších nemeckých klasikov, ktorý sa ešte desaťročia po svojej dobrovoľnej smrti vo veku tridsaťštyri rokov nachádzal v tieni spisovateľov začiatku 19. storočia. Herci sú trochu ako bábky, ktorých nitkami pohybuje akási neviditeľná sila.

Podľa Kleistových slov dráma Penthesilea ukrýva jeho najvnútornejšiu podstatu, „všetok kal i všetok lesk“ jeho duše. Penthesilea je bojiskom, na ktorom sa stretávajú znepriatelené strany: rozum a cit, osvietenský racionalizmus s romantizmom, „ja“ s okolitým svetom, mužský a ženský princíp. Zdá sa, že zjednotenie je možné len v smrti – nie v pozemskom, ale v nebeskom živote, ako nám naznačuje záverečná pieseň „Das himmlische Leben“ z Mahlerovej 4. symfónie.

Zsótérovo videnie Kleistovej hry je drámou plnou neriešiteľných protikladov. Achilles a kráľovná Amazoniek Penthesilea bojujú proti sebe v trójskej vojne. Vojna tu nie je len bojom o moc, ale aj metaforou večného, nikdy nekončiaceho boja medzi pohlaviami. Muž a žena sú k sebe fatálne priťahovaní, nikdy však nemôžu vytvoriť harmóniu zlúčenia protikladov. Na bojovom poli stojí proti sebe aj privátne a spoločenské, individuálne a neosobné. Príslušnosť k spoločenstvu znemožňuje pochopiť jedinečnosť individuality, ktorej konflikt spočíva v nenaplnení vlastných potrieb.

Podľa Andrása Csonta k jednej z najkrajších ľúbostných scén patrí záverečný (milostný) boj Achilla a Penthesiley.

Zsótér necháva zaznieť mohutný  Kleistov verš, drámu, ktorá spočíva v sile slova. Dramatické sa tu nepredvádza, ale hovorí, a tak veľký priestor dostáva divákova fantázia.

Sándor Zsótér je jedným z najvýraznejších maďarských režisérov strednej generácie. Jeho inscenácia hry Hansa Hennyho Jahna Medea bola uvedená na Divadelnej Nitre v roku 2003. I vtedy sme videli minimalisticky monumentálne divadlo odhaľujúce temnotu ľudskej duše. Zsótér nepotrebuje veľké gestá, rýchle zmeny obrazov,  psychologické prežívanie. Emócie sú o to silnejšie, že ich herci neprežívajú a nepredstierajú navonok, ale priam s racionálnou presnosťou zobrazujú  drámu postáv, ktorá sa odohráva kdesi vnútri.

Čo spája našu dobu s Kleistovou? Nie je to len všeobecný pocit dezilúzie z nemožnosti vyriešiť konflikty. Kleist v protiklade ku Goethemu, ktorý jeho drámy nikdy neprijal, otriasol ideálom harmónie a zjednotenia. Jeho postavy sú rozporuplné bytosti, ktoré na pozadí v kruhu sa opakujúcich dejín – ako príznačne naznačuje citácia Fesztyho panoramatického obrazu – zrkadlia nás, divákov. Sedíme totiž v polkruhu, ktorý dopĺňa ten scénický.

Martina Vannayová

„Tanec je spojením rozkoše a smrti, je to hra s ohňom aj ťapkanie zaľúbených detí – Achilles je ozdobený ružami ako červenými pohryznutiami.“ (András Csont, Színház) Vizuálna metafora ruží je najpôsobivejším prvkom tejto inscenácie. „Ruže predstavujú šípy, ruže spôsobujú rany, sú aj znakom roztrhaného krvácajúceho tela. Ruža odtrhnutá zo stonky v ústach alebo ruža so stonkou zastrčená do nohavíc erotizuje a naveky stigmatizuje smrť.“

(Tamás Koltai, Éret és irodalom)

tvorcovia

réžia: Sándor Zsótér
scéna: Mária Ambrus
kostýmy: Mari Benedek
dramaturg: Júlia Ungár
asistent režiséra: Zsuzsa Bencze
osoby a obsadenie: Penthesilea, Kráľovná Amazoniek: Orsi Tóth, Prothoe: Andrea Söptei, Kapitánka: Mária Varga, Dianina veľkňažka: Kati Andai, Terpi: Andrea Moldvai Kiss, Achilles: Zsolt László, Odysseus: András Stohl, Kapitán: Róbert Marton, Anti: Zoltán Schmied

režisér

Sándor Zsotér (1961) V r. 1983 absolvoval štúdium dramaturgie na Akadémii divadla a filmu. Pracoval ako dramaturg, účinkoval vo filmoch, najväčšmi sa však venuje divadelnej a opernej réžii. Je pedagógom na Akadémii divadla a filmu v Budapešti.

Vytvoril množstvo inscenácií v rozličných maďarských divadlách (napr. Národné divadlo, Miskolc; Národné divadlo, Szeged; Katona József Színház, Budapešť, Radnóti Miklós Színház, Akadémia divadelných umení, Vígszínház, Thália Studio, Krétakör). Často inscenoval Bertolta Brechta (Dobrý človek zo Sečuanu, Život Galileiho, Kaukazský kriedový kruh, Matka Guráž a jej deti, Zadržateľný vzostup Artura Uiho, V džungli miest), Sarah Kane (Očistení, Túžim, Faedrina láska) a ďalších svetových autorov (Shakespeare, Britten, Jahnn, Kleist, Schiller, Maeterlinck, Ibsen, Örkény, Rostand, Genet, Büchner a ďalší).

Získal niekoľko cien divadelnej kritiky za najlepšiu réžiu a najlepšiu inscenáciu: Brechtov Život Galileiho, Národné divadlo v Szegede (2002); H. H. Jahnn – Medea (aj na Divadelnej Nitre 2003), Radnótiho divadlo (2003); B. Brecht – Kaukazský kriedový kruh, Vígszínház (2004).

Za úplne nový divadelný jazyk ho niekoľkokrát ocenili v Maďarsku aj v zahraničí: 1998 – Cena Jaszai, 2001 – Cena za najlepšiu réžiu a najlepšiu inscenáciu (Euripidove Bakchantky, Katona József Színház, Budapešť)  na Medzinárodnom divadelnom festivale Štúdiových predstavení v Rijeke (Chorvátsko), 2003 – Sorosova cena, 2004 – Cena Nadasdy Kalman za operné réžie, 2006 – Kossuthova cena.

Materiály k dispozícii

Texty inscenácie: SK, EN

Ak máte záujem o uvedené materiály, napíšte na archivy@nitrafest.sk