Pred odchodom na odpočinok

Divadlo Astorka Korzo ´90, Bratislava, 2006
Autor: Thomas Bernhard
Réžia: Juraj Nvota

o inscenácii

Vyrovnávanie sa s minulosťou je aktuálne v každej dobe, v každej generácii. Na minulosti sa dá veľmi produktívne demonštrovať aj súčasnosť. Thomas Bernhard takémuto vyrovnávaniu sa zasvätil veľkú časť svojej tvorby. Hoci reagoval na dianie vo svojej domovine, poznačenej napríklad aj fašistickým režimom, vyhranenosťou svojich postojov prekračoval jej hranice a predvídal stav v budúcnosti – fašizmus aj po šesťdesiatich rokoch od skončenia II. svetovej vojny recidivuje po celej Európe. Aj preto sa zaradenie kontroverzného komorného príbehu v podobe drámy Pred odchodom na odpočinok do repertoáru herecky mimoriadne disponovaného Divadla Astorka Korzo ´90 stalo udalosťou sezóny aj v širších, než len umeleckých súvislostiach.

Scénograf Jozef Ciller s režisérom Jurajom Nvotom pre interiér bytu využili skromný foyer Divadla Astorka, do ktorého sa pomestí asi 50 ľudí. A tak sa divák ocitne ako nepozvaný hosť na dôvernej rodinnej oslave narodenín druhého muža Tretej ríše Heinricha Himmlera. Minimálna scéna, minimálny nábytok, minimum rekvizít, všetko ostáva na trojici hercov.

Títo traja majú s metódou analytického ponoru do psychológie poznačených osobností bohaté skúsenosti. Vážia každé gesto, každý pohľad, vytvárajú napätie osobitým konaním, ale aj zmysluplným mlčaním a nekonaním.

Oleg Dlouhý

„Thomas Bernhard si v hre Pred odchodom na odpočinok vystačil s troma postavami. Predstavil na nich techniky moci a manipulácie, strachu a malomeštiackej nechutnosti vo svete, ktorý sa nedokáže poučiť z histórie... Tri postavy, ktoré rozprávajú popri sebe. Ich monológ by v mnohých prípadoch chcel byť dialógom, skôr je však hudbou... málo deja, veľa slov ... Jazyk je tvorcom dramatickosti, jazyk je nástrojom moci. ... inscenácia stojí na poctivej práci režiséra s hercom.“

(Mária Jenčíková)

„Peter Šimun ... dokázal vytvoriť obraz váženého sudcu i nepraktického brata, zvrhlého milenca i krutého nacistu naraz. Aj Zuzane Kronerovej sa v postave sestry Viery vášnivo zapaľovali oči pri spomienke na slávnu bratovu minulosť. Jej milenecký vzťah k bratovi pôsobil prepracovanejšie ako postoj k ďalšej rodinnej obeti – sestre Kláre odkázanej na vozíček. Zita Furková dostala väčší priestor na prezentáciu predovšetkým v prvej časti ... Je možno až frázou povedať, že je aj dnes odvahou vynášať takúto znepokojujúcu hru na svetlo.“

(Zuzana Uličianska)

tvorcovia

réžia: Juraj Nvota
preklad: Ján Štrasser, Peter Zajac
dramaturgia: Endrea Domeová
scéna: Jozef Ciller
kostýmy: Mona Hafsahl
osoby a obsadenie: Rudolf Höller, prezident súdu a bývalý dôstojník SS: Peter Šimun, Klára, jeho sestra: Zita Furková, Viera, jeho sestra: Zuzana Kronerová

režisér

Juraj Nvota (1954) Patrí k najvýznamnejším režisérskym osobnostiam na Slovensku. Pôsobil v trnavskom divadle (DPDM), spolupracoval so Slovenským národným divadlom a predovšetkým s Radošinským naivným divadlom. S veľkým ohlasom sa stretli aj jeho inscenácie v Čechách – v pražskom Studiu Y a v Divadle Na zábradlí.

Od roku 1992 je interným režisérom Divadla Astorka Korzo´90, kde vytvoril kultové inscenácie predovšetkým v spolupráci so spisovateľom Rudom Slobodom (Armagedon na Grbe, 1993, Macocha, Divadelná Nitra 1996). Veľkým úspechom bolo uvedenie hry českého autora J. A. Pitínského Matka, rovnako ako divadelné inscenácie hier Ö. von Horvátha Kazimír a Karolína (Divadelná Nitra 1993) a Historky z Viedenského lesa (1999).

S inscenáciami Juraja Nvotu hosťovalo Divadlo Astorka Korzo´90 v New Yorku (Armagedon na Grbe), Edinburghu (Cintorín slonov), Białystoku (Kazimír a Karolína), Cividale del Friuli (Armagedon na Grbe).

Je režisérom niekoľkých TV filmov a celovečerného hraného filmu Kruté radosti, pôsobí ako docent na Divadelnej fakulte Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

Materiály k dispozícii

Texty inscenácie: SK, EN

Ak máte záujem o uvedené materiály, napíšte na archivy@nitrafest.sk