Ivanov

Slovenské komorné divadlo Martin, 2006
Autor: Anton Pavlovič Čechov
Réžia: Roman Polák

o inscenácii

Inscenácia Čechovovej hry Ivanov patrí podľa divadelnej kritiky k udalostiam sezóny 2005/2006 nielen v tvorbe martinského divadla, ale na Slovensku vôbec. Režisérovi Romanovi Polákovi sa podarilo vytvoriť osobitý interpretačný kľúč a ponúknuť nový pohľad na Čechova ako autora stretu multikultúrnych spoločensko-politických a náboženských kontextov.

Klíma pre uvádzanie diel Čechova je v Martine už tradične mimoriadne priaznivá. Po prvý  raz sa toto divadlo zapísalo do povedomia ako „čechovovské“ v roku 1979 legendárnou inscenáciou Višňového sadu v réžii Ľubomíra Vajdičku, ktorá odhalila aj „zákulisie“ – spodný prúd Čechovovej poetiky a predstavila ho v modernom tragikomickom svetle. Po takmer tridsiatich rokoch sa znovu v tomto divadle stretávame s neštandardnou, divadelne odvážnou interpretáciou Čechova, vychádzajúcou však dôsledne z podstaty jeho tvorby.

Polák Ivanova neprepisuje, iba titulnej postave priraďuje atribúty moderného tridsiatnika žijúceho v dnešnom hektickom svete. Sledujeme Ivanovovu veľkú životnú krízu, tzv. syndróm vyhorenia, ktorým podľa súčasných štatistík trpí takmer polovica jeho generácie. Polákovi sa podarilo vytvoriť nadčasovú inscenáciu, dielo vznášajúce sa na pomedzí režijnej invencie, hereckej bravúry a významovej ambivalentnosti; inscenáciu výsostne divadelnú, ktorá si základné otázky: kto som? načo žijem? čo chcem? kladie v štýle grotesky a celý čas osciluje medzi burlesknou komikou a príkrou tragédiou.

Uprostred panoptika groteskných figúr s vypchávkami a postavičiek akoby vystrihnutých s japonského „bunraku“ sa bezcieľne potáca postava Ivanova, ktorého vnútorne ničia stavy depersonalizácie. Vzlietnuť mu nepomôže ani spomienka na detstvo v podobe chlapčeka s balónom, ani výhražné figuríny, ktoré ako načasované bomby striehnu na jeho posledný krok, ba ani nekonečná oddanosť a láska oboch žien – manželky i milenky. Jeho mentálne, emocionálne a fyzické vyčerpanie je nemožné uchopiť slovom. Scénografia, odvíjajúca sa od základnej špirály či od princípu jin-jang, akoby naznačovala labyrint možných interpretácií. Kontrast medzi čiernobielou vizualizáciou a pestrofarebným vnútorným prežitkom vytvára z tejto inscenácie dielo nevšedného zážitku.

Vladislava Fekete

tvorcovia

réžia: Román Polák
preklad: Ján Štarsser
dramaturg: Monika Michnová
scéna: Vladimír Čáp
kostýmy: Peter Čanecký
bábky: Ludvík Pozníček
hudba: Michal Novinski
pohybová spolupráca: Balázs Eros, Máté Gáspár
odborná spolupráca: Beata Leichtová (Židovská náboženská obec v Bratislave), Alena Mažgutová (Psychiatrická klinika: Masahiko Shiraki
osoby a obsadenie: Nikolaj Alexejevič Ivanov: Miloslav Kráľ; Sára: Renáta Rundová; gróf Matvej Semionovič Šabeľskij: Ján Kožuch; Pavel Kirillyč Lebedev: Michal Gazdík; Zinaida Savišna Lebedevová: Jana Oľhová; Saša: Lucia Jašková; doktor Ľvov: Marek Geišberg; Marfa Jegorovna Babakinová: Eva Gašparová; Kosych: Viliam Hriadel; Michail Michailovič Borkin: Borkin: František Výrostko; Avdoťja Nazarovna: Petronela Valentová; animátori: Jana Eliášová, Bibiana Tarasovičová, Jozef Abafi, Ján Demko

režisér

Roman Polák (1957) V roku 1984 začal pracovať v martinskom divadle – dnešné Slovenské komorné divadlo – kde stál v rokoch 1988 až 1990 na čele súboru ako umelecký šéf. Jeho inscenácie Dotyky a spojenia (1988) P. de Marivaux a Brechtov Baal (1989) reprezentovali československé divadlo na medzinárodných festivaloch po celej Európe (festivaly vo Vroclavi a Toruni v Poľsku, BITEF v Belehrade, Edinburgh). Inscenácia Dotyky a spojenia získala prestížne ocenenie The Guardian Critics´Choice.
V rokoch 2000 – 2002 bol umeleckým šéfom činohry Štátneho divadla Košice a súčasne inscenoval v košickej opere Pucciniho operu Tosca a Mozartovho Dona Giovanniho.
Od roku 1990 priebežne spolupracuje s divadlom Astorka - Korzo ´90 – najskôr ako hosťujúci, neskôr interný režisér a od roku 2005 aj ako umelecký šéf. Nezabudnuteľná je jeho ruská tetralógia naštudovaná v Astorke: A. P. Čechov Ujo Váňa (1995), Ostrovského Les (Ceny za najlepšiu inscenáciu a najlepšiu réžiu – DOSKY 1997), Gorkého Scény z domu Bessemenovovcov / Meštiaci (Cena za najlepšiu inscenáciu – DOSKY 1998) a Dostojevského Zločin a trest pod názvom inscenácie Vražda sekerou v Svätom Peterburgu (1999). Od apríla 2006 pôsobí na poste riaditeľa Činohry SND.

Materiály k dispozícii

Texty inscenácie: EN

Ak máte záujem o uvedené materiály, napíšte na archivy@nitrafest.sk