Obchodovanie (Erreger)

Beogradsko dramsko pozorište, Belehrad, Srbsko a Čierna Hora, 2005
Autor: Albert Ostermaier
Réžia: Anja Suša