Záhrada rozkoší

Bambalina Titelles, Valencia, Španielsko, 1996
Autor: Jaume Policarpo
Režia: Jaume Policarpo

Polovica z dvoch

Compañía Pendiente, Barcelona, Španielsko, 1997
Autor: Ana Eulate – Mercedes Recacha
Réžia: Ana Eulate – Mercedes Recacha