Noc

Teatr KANA, Štetín, Poľsko, 1995
Autor: Venedikt Jerofejev
Režia: Zygmund Duzdyński

o inscenácii

Inscenácia Noc vznikla na základe básne Moskva-Petuški, drámy Valpurgina noc alebo kroky námorného kapitána a eseje Vasilija Rozanova V oku excentrika. Použili sme takisto fragmenty básne Jozefa Brodského Jesenný plač jastraba a text Zygmunda Duczyríského. Jerofejev v osídlach svojho vlastného života, obkľúčený postavami, ktoré vytvára v delíriu reality a svojich vlastných alkoholických  vízií. Umelec pripíja na temno nášho sveta. Kto je schopný počúvať chvenie jeho duše? Prebíja sa cez záhrady predstáv, cez ľudský strach, teror a smiech, cez ich slávnostné bratstvo... Dotýka sa Boha a Pekla, ľudského srdca, a bez vzdychu unavený padá. Je noc.

„Demokracia a elitarizmus, vulgárnosť a subtílnosť, krutosť a tragédia, šaškovanie a záhada sa stretávajú na stránkach tohoto diela...“

(Andrzej Zorin)

tvorcovia

úprava, scéna a réžia: Zygmund Duzdyňski
hudba: Marek Kazan
účinkujú: Jacek Zawadzki, Mariusz Blimel, Janusz Janiszewski, Slawoj Golanski, Dariusz Mikula

divadlo

Divadlo KANA bolo založené v r. 1979 v Štetíne (Poľsko). Odvtedy sme prezentovali našu prácu na mnohých festivaloch a v hlavných divadelných centrách v Poľsku. Hosťovali sme v Divadle 8. dňa, v Kultúrnom centre v Lubline a vo Varšave. Dostali sme ocenenia na rôznych festivaloch, napr. START a zúčastnili sme sa na Dňoch poľskej kultúry na Katolíckej Univerzite v Lubline. Prezentovali sme našu prácu tiež na Univerzite v Berline, v Centre poľskej kultúry v Moskve, Londýne a Amsterdame. Našimi hlavnými inscenáciami sú: Predstavenie (1979) – na základe poézie E. Lipskej, Abaddon (1982) – na základe J. Andrzejewského, F. Nietscheho a O. Mandelštama, Kniha - O živote, smrti a práci Osipa Mandelštama (1982) – na základe O. Mandelštama, N. Mandelštama, A. Solženicyna, Fragment drámy (1984) – na základe Paravánov od J. Geneta, Čierne svetlá (1985) - na základe Zápisníka zlodeja a Balkónu od J. Geneta, Ospalosť (1987) – pouličné predstavenie, Moskva-Petuski (1989) – divadelná vízia knihy V. Jerofejeva, Noc (1983). Ich hlavnými témami sú osamelosť človeka a tušenie smrti pri hľadaní lásky a Boha. Tieto myšlienky však existujú na javisku skryté za autoiróniu, harmonický smiech a bláznovstvo. V našom spôsobe práce sme sa pokúsili spojiť literatúru, ktorá má vysoké umelecké ambície, s realitou nového umenia. Od r. 1991 existujeme ako Asociácia Divadla KANA a pracujeme na projekte Outsider. Hlavným účelom je prezentovať dôležité inscenácie od najnovátorskejších divadelných skupín v Európe dneška. V súlade s týmto cieľom sa nám doteraz podarilo pozvať CRICOT 2, PLASTIC STAGE CUL, Divadlo PROVISORIUM, GRUPA CHWILOWA, EXMENT (Dánsko), THEATRE NUCLEO (Taliansko), GREENLAND FRITEATER (Nórsko), Divadlo DEREVO (Rusko).