Tri sestry

LIFE, Vilnius, Litva, 1995
Autor: Anton Pavlovič Čechov
Réžia: Eimuntas Nekrošius

o inscenácii

Litovský medzinárodný divadelný festival LIFE, prvý medzinárodný divadelný festival Litvy, sa uskutočnil v máji 1993 a pripravil pre umelcov  a  divákov  pobaltských  národov  nevšedný  medzinárodný kultúrny zážitok. Vytvoril nové príležitosti tak pre samotnú prehliadku diel dovtedy nedostupných, ako aj pre poučenie sa z nich do budúcnosti. Druhý ročník sa uskutočnil na jar roku 1995 s rovnako ambicióznymi cieľmi. Pobaltské štáty ešte stále pútajú medzinárodnú pozornosť a poskytujú zriedkavú príležitosť pritiahnuť na festival najlepšie divadelné spoločnosti z celého sveta. Divadlo zohrávalo dôležitú úlohu v litovskej spoločnosti počas uplynulých päťdesiatich rokov útlaku, keď prostredníctvom zašifrovaného jazyka spájalo hercov a ich obecenstvo v tichom, mlčanlivom odpore. Divadlo nahrádzalo tak politický dialóg, ako aj náboženstvo. Diváci baltských štátov sa ešte stále veľmi zaujímajú o divadlo, ba sú ním ešte viac nadchnutí, akoby chceli dohnať zameškané a neprísť o množstvo divadelných tém a zaujímavých myšlienok i umeleckých pohľadov, ktoré nemali príležitosť vidieť v minulosti. Na druhej strane však spoločenské zmeny prišli akosi príliš rýchlo a udiali sa príliš náhle, nečakane, a spôsobili veľa zmätkov, čo malo spätný dopad tak na umelcov ako aj divákov. Aký je účel divadla, aký je jeho zmysel, keď odpor, ako sa chápal v minulosti, už nemá viac v živote svoje miesto? Prevláda nezáujem o novú prácu, o nové trendy, o nové myslenie a podnetné nápady, nie sú utvorené kultúrne kontakty s kolegami a s partnermi z iných krajín, a to všetko má za následok, že umelci z pobaltských štátov pociťujú, že nie sú schopní prekročiť hranice svojich skúseností. Zorganizovanie samotného Festivalu je pre divadelnú obec odvážnym i riskantným krokom zároveň. Je to jeden z prvých umeleckých počinov v pobaltskom regióne, ktoré nie sú financované vládou. Festival je tiež prvým producentom divadelných inscenácií v Litve, o čom svedčia najnovšie inscenácie v naštudovaní Eimuntasa Nekrošiusa: Mozart a Salieri (hosť festivalu Divadlo´94 v Plzni), Don Juan, Mor, Tri sestry.

tvorcovia

réžia: Eimuntas Nekrošius
scénografia: Nadežda Gultiajeva
hudba: Faustas  Laténas
účinkujú: Andrius Bialobžeskis Aušra Pukelyté, Danila  Michelevičiuté, Aldona Bendoriuté, Viktorija Kuodyté, Vytautas Rumšas, Aigirdas Laténas, Vladas Bagdonas, Jozuas Budraitis, Michailas Jevdokimovas, Tauras Čižas, Laimontas Noreika, Juraté  Aniulyté

režisér

Eimuntas Nekrošius (1952) režisér  a  herec.  V  roku  1978 vyštudoval Lunačarského  Inštitút divadelného umenia v Moskve . V rokoch 1978 – 79 pracoval v Činohernom divadle v Kaunase. Od roku 1979 pôsobil vo vilňuskom Divadle pre mládež, kde naštudoval inscenácie: Námestie Jelisejevovej (1980), Pirosmani , Pirosmani .. . od Korostyľova (1981), Láska a smrť vo Verone autorov Antanelisa a Gedu (1982), Ajtmatov: Deň dlhší než ľudský vek (1983), A. P. Čechov: Ujo Váňa (1986), Nos od Gogora (1991). Všetky jeho inscenácie boli ocenené na divadelných festivaloch v Litve, Tbilisi a na Festivale pobaltských štátov a s úspechom sa predstavili na mnohých medzinárodných divadelných fórach. Eimuntas Nekrošius je držiteľom početných štátnych ocenení v oblasti umenia . V roku 1991 mu Umelecká komisia v Taormine (Taliansko) a Európska divadelná únia udelili Zvláštnu cenu. V roku 1992 bol ocenený Zvláštnou cenou Divadelnej únie Litvy ako najlepší režisér roka. Je čestným prezidentom festivalu LIFE.