Tri sestry

Divadlo Jána Palárika (predtým Trnavské divadlo), Trnava, 1995
Autor: Anton Pavlovič Čechov
Režia: Soňa Ferancová

o inscenácii

„Soňa Ferancová vo svojom výklade Troch sestier zastala priamo na tepe dnešných dní. V divadelných skratkách urobila z Čechovovho príbehu montáž situácií z troch životných období. Ako proces troch ľudských epoch ho chápe nielen výtvarne (vo výbornom súzvuku s výtvarníčkou A. Gruskovou), ale predovšetkým v hereckom výraze a vo vzťahoch. V troch sekvenciách: tradičnej, modernej a postmodernej alebo ako dobu predkov, otcov a potomkov.“

(Zuzana Bakošová - Hlavenková)

tvorcovia

réžia: Soňa Ferancová
scéna a kostýmy: Alexandra Grusková
hudba: M. Vyskočáni
účinkujú: Dagmar Sanitrová, Henrieta Mičkovicová, Andrea Zimányiová, Mária Landlová, Mária Jedľovská, Eman Hason, Michal Gučík, Vladimír Jedľovský, Marek  Majeský, Ľudovít  Moravčík, Tibor Vokoun

režisér

Soňa Ferancová (1969), absolvovala v roku 1993 odbor réžie na VŠMU. V prvom ročníku sa predstavila dvoma kratšími inscenáciami (VHV: Záveje, Sofokles: Antigona), v druhom  ročníku Čechovovými Troma sestrami a Shakespearovým Othelom. Tu sa začína aj dlhodobá spolupráca s dvornou scénografkou Alexandrou Gruskovou, ktorá pretrvala až do dnešných dní. V treťom ročníku inscenuje Serafimovičove Meniny v devätnástom a Vianových Budovateľov ríše, vo štvrtom ročníku Genetove Slúžky (štúdio Marta – Brno) a v piatom opäť Shakespearovho Hamleta (Kabinet  múz – Brno). Po skončení školy nastupuje do Trnavského divadla, kde vytvára inscenáciu Mahenových Trosečníkov a v ďalšej sezóne sa vracia k inscenovaniu Čechovových Troch sestier.

 „... Má nesmierny  cit pre estetizmus, vytríbený vkus a zmysel pre univerzálne hodnoty...“

(Milan Čorba)