Pre-paradise Sorry Now (Malé príbehy každodenného fašizmu)

Motus, Rimini, Taliansko, 2007
Autor: Rainer Werner Fassbinder
Réžia: Enrico Casagrande, Daniela Nicoló

o inscenácii

Talianska skupina Motus vznikla v roku 1990, v súčasnosti patrí medzi progresívne súbory nezávislého divadla. Vo svojich tematicky na seba nadväzujúcich inscenáciách sa zaoberá aktuálnymi spoločensko-politickými témami a v často otvorených divadelných formách hľadá prostriedky ďaleko za hranicou tradičného divadla.

Pre svoj najnovší cyklus si Motus ako inšpiráciu vybral divadelné a filmové dielo Reinera Wernera Fassbindera, ktorý je na Slovensku známy predovšetkým ako filmový režisér. Okrem Pre-paradise Sorry Now je to aj Rumore Rosa, ktorá vychádza z hry Horké slzy Petry von Kant. Kým Rumore Rosa je uzavretou inscenačnou formou, Pre-paradise Sorry Now ráta s neustálym dopĺňaním. Je to nielen divadelná produkcia, je to čosi viac – divadelný výskum, ktorý dospeje do fázy nekončiaceho formálneho a obsahového hľadania, napr. súčasťou produkcie je „videokatalóg“, ktorý skúma, čo všetko zahŕňa význam „každodenný fašizmus“. Fragmenty Fassbinderových filmov a projekcie vojnových záberov sú tiež prostriedkom interakcie s divákom, ktorá sa stáva čímsi viac než len zobrazením príbehu v rámci jedného divadelného večera. Naliehavým a provokatívnym spôsobom sa dostáva pod kožu diváka, ktorého si predsavzala zobudiť z ľahostajného spánku.

Keď si predstavíme, že by v dnešnej dobe žil Hitler alebo že masoví vrahovia sú popovými ikonami, aká bude naša reakcia? Aký je náš postoj k násiliu – od toho najvypuklejšieho až po to skryté, každodenné? Aké sú naše možnosti vyjadriť sa proti násiliu a chceme to vôbec? Reálny príbeh masových vrahov Myry a Iana sa stal koncom 60. rokov pre Fassbindera predlohou pre napísanie textu o ľudskej krutosti. Názov Pre-paradise Sorry Now je narážkou na slávnu inscenáciu Pa-radise Now amerického off-off broadwayského súboru Living Theater, koncom 60. rokov významného ľavicovo orientovaného divadla hlásajúceho utópiu o lepšej spoločnosti zbavenej kapitalizmu a fašizmu, predchnutého duchom hippie revolty.

Kdesi tu je východiskový bod produkcie Motus, ktorá presahuje rámec Fassbinderovej hry a robí ju aktuálnou vďaka radikálnemu pohľadu z perspektívy našich dní. Naším problémom je nielen nevykoreniteľný fašizmus, manifestujúci sa v príbehu Myry a Iana, ktorí pre svoje vraždy nachádzali inšpiráciu vo zverstvách nacizmu. Aj revolta 60. rokov so svojím anarchistickým volaním po slobode a voľnosti sa ukazuje ako nenaplniteľná a mnohokrát vo svoj opak prevrátená utópia. Anarchistické gesto, to je aj totálne oslobodenie najagresívnejších pudov v násilí. Aká je naša skutočná morálka, pýtajme sa, zatiaľ čo v nás mrazivá inscenácia režisérov Enrica Casagrande a Daniela Nicoló môže usvedčiť našu vlastnú nenávisť voči iným ľuďom či skupinám, voči „nepriateľom“, ktorí sú projekčným plátnom našej vlastnej agresivity.

Martina Vannayová

info

koncepcia a réžia: Enrico Casagrande & Daniela Nicolò
literárna a hudobná konzultácia: Luca Scarlini
zvukový strih: Enrico Casagrande
video projekcia: Daniela Nicolò and Simona Diacci
zvuk: Roberto Pozzi
hlas: Andrea Riva
vo video projekcii účinkujú: Silvia Calderoni and Gaetano Liberti
účinkujú: Dany  Greggio, Nicoletta Fabbri

režisér

Enrico   Casagrande (1965) a Daniela Nicolò (1966) spoločne založili v roku 1991 v Rimini Divadelný súbor MOTUS. Enrico sa venuje réžii, Daniela dramaturgickému spracovaniu a námetom. Obaja sú zároveň hercami. V novembri ’99 získal Motus zvláštnu cenu UBU za neobyčajnú vytrvalosť a kreativitu práce s priestorom a nový výklad mýtov. V tom istom roku získali cenu „Mladé talenty” od časopisu Lo straniero, ktorý vedie Goffredo Fofi. V rámci Bienále mladých európskych a stredomorských umelcov v roku 1999 v Sarajeve skúmali mýtickú postavu Orfea vo svete Rainera Maria Rilkeho a Jeana Cocteaua a viedli dvadsaťdňový workshop, ktorý vyvrcholil inscenáciou Overhead Orpheus. V spolupráci s Nadáciou RomaEuropa vznikla v Divadle Kismet v Bari v roku 2000 insce- nácia Orpheus glance, s ktorou absolvovali dlhé a úspešné turné. V roku 2001 vznikol nový divadelný projekt Rooms na tému hotelových izieb a na príprave predstavenia Twins Rooms sa významne podieľali Bienale di Venezia a medzinárodná sieť Temps d’ image (s ktorými Motus doposiaľ spolupracuje). Inscenácia je spojením divadelného rozprávania s filmom. V rámci projektu Rooms uviedli v máji 2002 v Grand Hotel Plaza v Ríme Splendid’s – inscenáciu vychádzajúcu z rovnomenného a málo známeho textu Jeana Geneta.

Z tejto originálnej divadelnej produkcie prezentovanej v hoteloch po celej Európe nakrútil Motus na video svoj prvý stredometrážny film v koprodukcii s festivalom Riccione TTV 2004. Ich dvojročné intenzívne úsilie bolo korunované v decembri 2004 treťou zvláštnou cenou UBU.