Spriaznenie voľbou – do čela či do hrude okienko

Dejvické divadlo, Praha, Česká republika, 2007
Autor: Johann Wolfgang Goethe, Karel František Tománek
Réžia: Jan Antonín Pitínský

o inscenácii

Román Wahlverwandschaften (v slovenčine vyšiel pod názvom Výberové príbuznosti) je prvým románom európskej literatúry, ktorý sa zaoberá krízou manželstva. Goethe ho napísal v roku 1809 ako zrelý šesťdesiatnik, tri roky po tom, čo sa zosobášil s Christiane Vulpiusovou. Thomas Mann ho nazval „najsmelším a najhlbším románom o cudzoložstve, ktorý vznikol v morálnej kultúre Západu“. Goethe sa pri jeho písaní inšpiroval teóriou o výberových príbuznostiach látok, ktorú sformuloval švédsky chemik Torben Bergman v spise De attractionibus electivis z roku 1775. Dynamiku zákonov priťahovania a odpudzovania, ktorá v teórii určuje príbuznosť látky, preniesol Goethe do citového života ľudí. Skúmať morálne problémy metódami prírodných vied sa odhodlal na manželstve, teda najsvätejšej inštitúcii kresťanskej civilizácie. Románové postavy Eduard a Charlotta sú mladomanželia, ktorí sa zosobášili vo vyššom veku. Hoci sa milovali už v mladosti, v ceste ich spoločného života stáli rôzne prekážky. Po svadbe sa rozhodnú odísť na svoj zámok na vidieku. Tu sa venujú predovšetkým kultivácii okolitej krajiny. Pokojné nažívanie manželov sa skomplikuje v okamihu, keď sa rozhodnú prizvať k sebe Eduardovho priateľa Ota a Charlottinu neter Otíliu. Netrvá dlho a Eduard nechá priechod svojmu vášnivému vzplanutiu k Otílii. Podobne Oto oboznámi Charlottu s citom, ktorý k nej prechováva už dlhú dobu. Na dvojnásobnom man- želskom trojuholníku Goethe rozohráva úvahu o osudovom predurčení na jednej strane a príťažlivosti lásky, ktorá v človeku vyvoláva ilúziu slobodnej voľby. Román, plný dramatických konfliktov, speje ku tragickému záveru. Téma, ktorú Goethe svojím románom otvoril, sa ukázala ako jedna z najzávažnejších a objavuje sa v tvorbe najvýznamnejších autorov rôznych generácií, pretože odzrkadľuje problémy a krízy celého mravného života spoločnosti posledných storočí.

Režisér Jan Antonín Pitínský sa vo svojej tvorbe opakovane vracia k inscenovaniu poézie a prózy. So súborom Dejvického divadla naštudoval úspešnú inscenáciu Sestra úzkosť (z veršov Jana Čepa a Jakuba Demla, Divadelná Nitra 1995), dramatizoval tiež prózy T. Manna, F. Kafku, F. M. Dostojevského, G. Greena a ďalších.

Pre prvé české javiskové stvárnenie najvýznamnejšieho románu nemeckého klasicizmu zvolil ako východisko rokokovú štylizáciu, s ktorou pracuje nielen pri inscenovaní operiet, ale aj drám ako napr. Schillerovej hry Úklady a láska. Nevytvára dobový obrázok, rozohráva ju nečakanými spôsobmi. Podobne Goethe rozohráva svoj román, ktorý podľa T. Manna „síce má rokokovú krajinu a rokokový kostým, jeho vnútorná ľudskosť však už nepatrí 18. storočiu a jeho nepoddajnému racionalizmu, ale vedie do nových duševných polôh, do temnejších a hlbších citových a myšlienkových svetov.“

Ján Šimko

tvorcovia

réžia a spolupráca na scenári: Jan Antonín Pitínský
dramaturgia a dramatizácia: Karel František Tománek
kostýny: Jana Preková
scéna: Jan Štěpánek
hudobná spolupráca: Richard Dvořák
pohybová spolupráca: Jan Kodet
osoby a obsadenie: Charlotta: Lenka Krobotová; Eduard: Jaroslav Plesl; Oto: Václav Neužil; Otýlia: Martha Issová; slúžka: Jana Holcová; gróf: Pavel Šimčík; baronesa: Simona Babčáková; architekt: Martin Myšička

režisér

Jan Antonín Pitínský (1956) Jedna z najpozoruhodnejších postáv súčasného českého divadla. Autor a spoluautor divadelných hier, adaptácií a scenárov aj baletného libreta, autor próz a poézie. Mimoriadne aktívny divadelný režisér v štúdiových aj kamenných činoherných divadlách i na operných scénach. Niekoľkonásobný držiteľ Ceny Alfréda Radoka (najvýznamnejšie české ocenenie pre divadelné umenie) a Ceny kritikov Divadelných novín za najlepšiu inscenáciu roka. Dosiaľ má na konte vyše 50 inscenácií režírovaných v mnohých českých, moravských aj slovenských divadlách. So svojimi najúspešnejšími inscenáciami naštudovanými v Čechách a na Slovensku sa predstavil aj divákom festivalu Divadelná Nitra (1995 – Sestra úzkosť; 1996 – Ritter, Denne, Voss; Komora; 1997 – Jób; Večera nad mestom; 2002 – Trinásť piesní). Pitínského tvorba je oceňovaná aj na Slovensku – v roku 2005 dostal prestížnu cenu Dosky za najlepšiu réžiu sezóny (Ignorant a šialenec, Slovenské národné divadlo – Činohra, Bratislava).

Materiály k dispozícii

Texty inscenácie: CZ

Ak máte záujem o uvedené materiály, napíšte na archivy@nitrafest.sk