Bratia Karamazovci

Jókaiho divadlo, Komárno, 2007
Autor: Fiodor Michajlovič Dostojevskij
Réžia: Martin Huba

o inscenácii

Jókaiho divadlo má v slovenskom divadelnom kontexte špecifické miesto. Okrem základného poslania hrať pre príslušníkov maďarskej menšiny v ich rodnom jazyku sa najmä od r. 1990 cielene snaží vytvoriť svoj divadelný jazyk, založený na syntéze hodnôt slovenského a maďarského divadelného umenia. V uvedenej snahe o vlastný štýl, vlastný divadelný výraz má veľký význam aj spolupráca so slovenskými umelcami. Pred niekoľkými rokmi tu Martin Huba s veľkým úspechom režíroval hru Györgya Spiróa Impostor, teraz inscenoval dramatizáciu Dostojevského románu Bratov Karamazovcov.

Uplynulá sezóna bola pre Jókaiho divadlo mimoriadne úspešná a potvrdila správnosť umeleckého smerovania nového vedenia divadla. Inscenácia hry Martina McDonagha Poručík z Inishmoru v réžii Andora Lukácsa získala hlavnú cenu na Festivale zahraničných maďarských divadiel v Kisvárde, inscenácia Bratov Karamazovcov sa stala jednou z najvýznamnejších divadelných udalostí na Slovensku v uplynulej sezóne.

Martin Huba vlastnou adaptáciou Dostojevského románu vytvoril silný divadelný text, opierajúci sa o niektoré kľúčové dramatické momenty pôvodnej prózy. Inscenácia kladie večné otázky o zločine,  vine a zodpovednosti sugestívnym spôsobom, a to vďaka textu, no predovšetkým zásluhou vynikajúcich hereckých výkonov. „Starý dobrý realizmus“ tu ukáže svoju stálu platnosť, keď z klasického textu spracovaného v tradičnej divadelnej forme vzniká „moderné“ divadlo, ktoré prináša aktuálnu výpoveď a emocionálne aj intelektuálne silne oslovuje súčasného diváka.

Géza Hizsnyan

tvorcovia

réžia a adaptácia Martin Huba
scéna: Jozef Ciller
kostýmy: Milan Čorba
choreografia: Juraj Letenay
dramaturg: Emese Dömötör Varga
asistent réžie: Gábor Molnár a Nóra Mesinger
osoby a obsadenieFiodor Pavlovič Karamazov: József Ropog, Dimitrij Tibor Tóth, Ivan: Attila Mokos, Aľoša: István Olasz, Smerďakov: László Szabolcs Hajdú, Grušeňka: Katalin Holocsy, Katerina: Anita Szvrcsek, Liza: Krisztina Tóth, Krčmár: István Németh, Sudca: László Horányi, Poliak: Tamás Bernáth, Perchotin: Szabolcs Tyukodi

režisér

Martin Huba (1943) sa po absolvovaní štúdia v roku 1964 stal členom činohry Štátneho divadla v Košiciach. Od roku 1967 pôsobí v Bratislave. Začínal v Divadle poézie, v rokoch 1968 – 1971 pôsobil  v Divadle na Korze, z ktorého po jeho zrušení prešiel na Novú scénu. Členom Činohry SND sa stal v roku 1976 a v tomto súbore zotrval viac ako dvadsať rokov. Od roku 1999 nemá trvalé angažmán v žiadnom divadle a hosťuje na viacerých scénach na Slovensku i v Českej republike. Od 90. rokov aj režíruje, ako prvú v SND Enquistovu hru Zo života dážďoviek, potom Čechovove Tri sestry, viacnásobne boli ocenené Višňový sad a Tančiareň. Úspech mal aj s Kráľom Learom na Letných shakespearovských slávnostiach v Prahe. V Opere SND debutoval réžiou diela Juraja Beneša The Players na jeseň v roku 2000. Je často obsadzovaným filmovým hercom a učí aj na VŠMU. Ocenenia: Cena Alfréda Radoka, Cena Thálie, Krištálové krídlo, Dosky, Český lev.

Materiály k dispozícii

Texty inscenácie: SK, HU

Ak máte záujem o uvedené materiály, napíšte na archivy@nitrafest.sk