Čajka

Centre Dramatique National de Normandie / Comédie de Caen, Caen, Francúzsko, 2001
Autor: Anton Pavlovič Čechov
Réžia: Eric Lacascade

o inscenácii

Divadlo je nástrojom poznania. Mňa zaujíma len potiaľ, pokiaľ mi umožňuje porozumieť ľudskému stroju. Čechov je pritom výborným generátorom. Je to oheň, ktorý horí a páli. Vášeň, ktorá spaľuje a prská na nás intímnosti. My sami sa potom stávame indukčným drôtom, ktorý prijíma impulzy, vibruje a prenáša ich na publikum.
Skúšali sme všetky tri diela súčasne. Ako skúšku ohňom. Túžba ostať s nimi dlho, čo najdlhšie. Ako prostriedok k poznaniu, ako nástroj ponúknutý nám samotným Čechovom. Čechov ako lekár lieči telo, ako autor dušu. Byť či nebyť? A kde je naša vlastná vôľa? Stále nás to ťahá niekam, ale kam vlastne? Poézia proti náhode? Divadlo proti životu? Osobnosť dusiaca dušu? Príbeh je niekde uprostred. Medzi dvomi, medzi všetkými tromi. Čajka je teóriou, Ivanov aplikáciou a Rodinný kruh pokusom. Byť či nebyť? A ako byť aj mať? „A pre koho byť?“ pýta sa Čechov pokúšaný Shakespearom. Dnes večer som ti povedal, že spoveď nemusí nevyhnutne viesť k prijímaniu.
Ivanov je dielom mladosti. Čajku režírujem teraz, keď si kladiem otázky o umení a živote. Na javisku môj život i moja práca napredujú rovnakým tempom. A o tom je celá Čajka. Postavy sú Ivanovovými vnukmi a bratancami z druhého kolena. Neopúšťam túto rodinu, len ju trochu rozširujem. Hra sa začína neúspechom mladého Trepleva v láske a vo vlastnej rodine. Sme pri tom, máme účasť na tom neúspechu a prázdnote. Ako po tom všetkom ísť ďalej? Ako možno ďalej žiť? Ako budú s tým žiť ostatní? Na to som chcel poukázať, preto som si vybral túto hru. Pri jej čítaní som bol zhrozený. A čo mladučká Nina, herečka, ktorá sa tým všetkým bude živiť? U Čechova by ste máme hľadali odsúdenie. Predkladá svoje srdce na dlani a hovorí: pozrite, bije! Mám rád všetky postavy.

Eric Lacascade

tvorcovia

úprava a réžia: Eric Lacascade
dramaturgia: Vladimir Petkov
osoby a obsadenie: Sorin: Jean Boissery, Chamrajev: Jean-Baptiste Gillet, Arkadina: Muriel Colvez, Dorn: Serge Turpin, Paulina: Arzella Prunennec, Treplev: Christophe Grégoire, Medvedenko: Stéphane Jais, Trigorin: Eric Lacascade, Maša: Christelle Legroux, Nina: Daria Lippi
koprodukcia: Festival ďAvignon, Les Gémaux-Sceaux/Scéne National, Théâtre de Cherbourg/Scéne National , La Rive Gauche, Saint-Etienne du Rouvray, ODACC du Calvados, Festival de Théâtre de la Région Haute-Normandie

režisér

Eric Lacascade (1959) Režisér a herec, od r. 1997 riaditeľ Komédie v Caen/Národného divadelného centra v Normandii (podporovaného regionálnym  riaditeľstvom ministerstva kultúry, miestnou a regionálnou samosprávou a 35-členným stálym súborom). V režijnej metóde uprednostňuje hru s priestorom, venuje dostatok miesta experimentu a v dlhších časových úsekoch sa zaoberá jedným dielom. Napríklad Trilógia Čechova (Ivanov / Rodinný kruh pre tri sestry / Čajka) prezentovaná na festivale v Avignone v roku 2000, alebo triptych O živote, láske a smrti, ktorý bol spojením diel Racina, Claudela a Durifa v sezóne 1997/ 1998. Vo svojom divadle (CND de Normandie) popri tvorbe nových inscenácií a prijatiach iných divadiel vytvoril priestor pre výskum a reflexiu založením Centra divadelného výskumu a experimentu (CRET). Trilógia Čechova dostala Cenu Georgea Lerminier za najlepšiu réžiu mimo Paríža.