Nože v sliepkach

Slovenské národné divadlo – Činohra, Bratislava, 2001
Autor: David Harrower
Réžia: Silvester Lavrík

o inscenácii

Nože v sliepkach ma oslovili svojou prirodzenou priamočiarosťou. Táto priamočiarosť je výsledkom vzácne fungujúceho modelu základných vzťahov medzi ľuďmi a prostredím, ktoré ich formuje a oni mu to vracajú plnokrvnou účasťou na živote.
Tento dramatický text si pýta inscenačný postup, ktorý sa nijako nebude usilovať posúvať do umelo štylizovanej polohy. Pýta si nájsť formu, ktorá sa mu stane prirodzeným prostredím, prostredím, v ktorom ožije text vyabstrahovaný z anglosaskej kultúrnej oblasti, hlásiacej sa k svojim agrárnym a rustikálnym ozvenám veľmi elegantným a poctivým spôsobom na slovenskom veľkomestskom javisku, ktorému na chrbát dýcha krajina od dediny k dedine poprepájaná tisícročnými brázdami, krajina, ktorá si pamätá mlyny ako biele majáky ohlasujúce jej životaschopnosť.          

Silvester Lavrík, režisér inscenácie

Žena neustále hľadá významy slov a vecí, jej muža sa to bytostne nedotýka a mlynár to pozná. Na pozadí tohto životného princípu sa v dráme buduje konflikt, ale aj celý ľúbostný trojuholník. Lavríkovi sa podarilo preniesť z tohto konfliktu na javisko zvláštne dusno. Hľadal v troch postavách ich ľudský rozmer a neštylizoval. Dedinská tematika je mu dobre známa a ani Nože v sliepkach sa nevyhli akémusi rustikálnemu slovenskému nádychu.   

 Fekete, Kultúrny život, 15/2001

Hra Nože v sliepkach skúma ľudské vzťahy, ohniská ľudskej príťažlivosti a odpudivosti, väzby medzi citovou príťažlivosťou a pôsobením intelektu a ešte viac médium prenosu - jazyk, ktorý je premetom hry samej... Myslíme, že táto inscenácia bude pre divákov milým prekvapením.        

Eva Muchová, Večerník, 21/3/2001

Ľudia so svojimi jednoduchými potrebami ovplyvňujúcimi krajinu, krajina a jej schopnosť pretvárať ľudí, riešenie primárnych ľudských vzťahov, poetický jazyk  v protiklade k materiálnosti prostredia, to všetko sú atribúty výborného Harrowerovho textu, ktorý opäť prináša najsúčasnejšiu svetovú tvorbu na javisko Činohry SND.

Jana Krátka, Národná obroda, 23/3/2001

tvorcovia

réžia: Silvester Lavrík
preklad: Ján Šimko, Silvester Lavrík
dramaturgia: Karol Horváth
scéna: Aleš Votava
kostýmy: Marija Havran
výber hudby: Silvester Lavrík, Karol Horváth
osoby a obsadenie: Oráč: Ján Kroner, Mlynár: Richard Stanke, Mladá žena: Monika Hilmerová

režisér

Silvester Lavrík (1964) Absolvoval Pedagogickú fakultu v Prešove a štúdium divadelnej réžie na VŠMU v Bratislave. Je umeleckým šéfom a režisérom v Mestskom divadle Zlín. Je držiteľom Ceny Alfréda Radoka za divadelné hry Katarína a Posledný letný deň. Ako autor a režisér spolupracuje s profesionálnymi a amatérskymi divadlami na Slovensku (Martin, Banská Bystrica, Dolný Kubín...).
Výber z režijnej tvorby: Alžbeta Báthory (Divadlo SNP Martin), Svety za dedinou (Trnavské divadlo), Sindibád (Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica).