Blahorečenie

David Parker & the Bang Group, New York, USA, 2001
Autor: David Parker

o inscenácii

David Parker je presvedčený , že vážny komický tanec nie je oxymoronom.
Parker, ktorého každé vytvorené dielo je nápadité a veľmi zábavné, pokračuje v tradícii veľkých amerických novátorov tanca.

Theodore Bale, The Boston Globe, 31/12/2000

Parker a jeho partneri Jeffrey A. Kazin, Kathryn Tufano a Sarah Hook bez jediného slova vytvorili obsiahly a iskrivý dialóg medzi sebou navzájom a s obecenstvom. Komunikujú v synkopovom rytme, v mimorytmickom časovaní a v dlhších pohybových sekvenciách pripomínajúcich jazz. Jemne sugestívne výrazy tváre nehodiace sa k často smiešnym kostýmom pripravili rozkošný večer naplnený sledovaním majstrov umenia.

Merilyn Jackson, The Philadelphialnquirer, 20/5/1999

David  Parker  & The Bang Group zo Spojených  štátov predvádzajú rozkošné, komické tanečné divadlo spolu s výstižnou charakteristikou vzťahov, ktoré nie sú vždy ružové. Pri tejto forme tanca je  herecký talent  nevyhnutný. Mimoriadne  skvelý je  drobný  Jeffrey  Kazin  vo svojom tanci pripomínajúcom bábku.

Maja Land eweer, Haagse Courant, 29/11/1999

Pre javiská moderného tanca má asi historický význam skutočnosť, ako vnímame tú zmes irónie a intenzívnej nežnosti. Z javiska sála náruživá zmyselnosť.

Giorgio De Martino, II Secolo XIX, 11/3/2000

Hoci Parkerovou „obchodnou značkou“ sú počuté rytmy, je aj všestranným hudobným choreografom, ktorý dokáže snúbiť komické s pálčivým, dotyk svetla s tmou.

Deborah Jowitt, The Village Voice, 5/10/1999

tvorcovia

Choreografia: David Parker
Tancujú: David Parker, Jeffrey Kazin, Kathryn Tufano

režisér

David Parker (1959) Slávny niekdajší stepár David Parker je rozhodne jedným z najšikovnejších newyorských choreografov. Odvážne sa púšťa do bizarnej hry so sexuálnymi rolami a stereotypmi rozčleňovanej perkusiami. To, čo ľudí privádza do rozpakov, Parker satirizuje suchým humorom a jemnou ľahkosťou, odhaľujúc čudné existencie a zosobňujúc slabosti a absurdnosti v medziľudských  vzťahoch. Parker je choreograf, ktorý sa nebojí zabávať. Jeho tvorba prekypuje hravým detinským nadšením, ktoré nevyhnutne musí zviesť aj toho najunavenejšieho fanúšika tanca. Ale zároveň sú to vážne veci plné všetkej tanečnej gramotnosti – stepu, baletu, Keitha Kerryho a „vnútorného významu“.