Polovica z dvoch

Compañía Pendiente, Barcelona, Španielsko, 1997
Autor: Ana Eulate – Mercedes Recacha
Réžia: Ana Eulate – Mercedes Recacha