Sen noci svätojánskej

Štátne divadlo Chemnitz, Chemnitz, Nemecko, 1998
Autor: William Shakespeare
Réžia: Eric Bass

o inscenácii

Čarovný Shakespearov príbeh postavil Erich Bass predovšetkým na metaforickom boji Oberona a Titanie o dieťa. Oberon nemá skutočnú, vážnu príčinu žiadať dieťa: bojuje len o moc. Eric Bass prirovnáva tento boj aj jeho dôsledky ku kvalite medziľudských vzťahov v ľudskej spoločnosti. Obrovský chaos, ktorý prináša súboj Oberona a Titanie, je zviditeľnením jeho predstavy o zmätku a nerovnováhe v spoločnosti, ak v nej absentuje láska, cit a tolerancia. Podčiarknutím globálneho chápania medziľudských vzťahov je v Bassovej režijnej koncepcii arabská hudba v podaní troch palestínskych hudobníkov.

tvorcovia

réžia a scénická koncepcia: Eric Bass
scénografia: Peter Gemarius de Kepper
bábky a kostýmy: Sabine Tischmeier
dramaturgia: Agnes Ehrig
hudba: Mohamad Jamil a skupina
hudobná spolupráca: Manfred Blank
hrajú: Oberon: Jürgen Lingmann, Titania: Silke Röder, Puk: Roy Borm, Hrášok: Milena Gürova, Indický chlapec: Felic Junghans, Theseus: Jan Mixsa, Hippolyta: Uschi Marr, Egeus: Jürgen Lingmann, Lysander: Martin Vogel, Demetrius: Patrik Lumma, Hermia: Cornelia Fritzsche, Helena / Philostrates: Kristina Feix / Gerlinde Tschersich, Peter Squenz, tesár: Martin Vogel, Niklas Zettel, tkáč / Pyramus: Jan Mixsa, Frank Flaut, mechár / Thisbe: Uschi Marr, Tom Schnauz, kotliar / Stena: Kristina Feix / Gerlinde Tschersich, Matz Schlucker, krajčír / Mesiac: Cornelia Fritzsche, Schnock, stolár / Lev: Patrik Lumma

režisér

Režiséra a bábkoherca Erica Bassa (1947) narodeného a žijúceho v americkom Vermonte často charakterizujú ako filozofa bábkoherectva. Pracoval vo viacerých divadlách a svojimi inscenáciami získal ohlas u odbornej verejnosti ako tvorca výnimočného figurálneho divadla. Medzinárodného uznania sa mu dostalo predovšetkým za  predstavenie Sandglass Theater.

Materiály k dispozícii

Videozáznam inscenácie: nie
Texty inscenácie: DE

Ak máte záujem o uvedené materiály, napíšte na archivy@nitrafest.sk