Atómy boha

Slovenské komorné divadlo (predtým Divadlo Slovenského národného povstania), Martin, 1998
Autor: Gejza Vámoš
Réžia: Rastislav Ballek

o inscenácii

Román Gejzu Vámoša Atómy boha vyšiel po prvý raz v roku 1928. Je najlepším dielom lekára, spisovateľa a dramatika, ktorý odišiel zo Slovenska do exilu v roku 1938. Tento originálny autor, ktorý mal blízko k expresionizmu, surrealizmu a dadaizmu, sa vracia na Slovensko v podobe divadelnej inscenácie inšpirovanej práve jeho najznámejším románom.

Inscenácia mladého tímu je prekvapivá nielen svojím netradičným interpretovaním románu bez slov, ale predovšetkým zrelosťou a precíznosťou, s akou sa zmocnili Vámošovho duchovného odkazu. V Atómoch boha je hlavným hrdinom rozporuplná postava lekára, ktorý, konfrontovaný so životom a smrťou v práci aj v súkromí pochybuje o človeku i svete a nevidí budúcnosť optimisticky. Divadelní tvorcovia sa vo svojej tvorivej výpovedi odrazili od vplyvov medzivojnových umeleckých prúdov vo Vámošovom románe a vytvorili svoju dadaisticko-expresionisticko-surrealistickú výpoveď o svete a o cene života.

tvorcovia

réžia: Rastislav Ballek
scénická koncepcia: Rastislav Ballek, Martin Kubran
dramaturgia: Martin Kubran
scéna: Ján Novosedliak
kostýmy: Mária Cillerová
výber hudby: Martin Kubran
pohybová spolupráca: Milan Kozánek
hrajú: MUDr. Karol Zurian: Branislav Matuščin, Medúza: Linda Zemánková, Dunčo: Andrej Šternmenský, Jašo: Andrej Hrnčiar, Pufi: Miroslav Kráľ

režisér

Rastislav Ballek (1973) – absolvent VŠMU v odbore réžia. Predstavenie Atómy boha je jeho v poradí druhá réžia v martinskom divadle po Vajanského Pustokvete  (uvedené na Divadelnej Nitre '97). Ballek sa už od svojich študentských prác vyznačuje svojskou, vyhranenou  koncepciou  autorského divadla. Jeho inscenácia Odchod z Bratislavy, naštudovaná na VŠMU (uvedená na Divadelnej Nitre '96), mu získala cenu za najoriginálnejšiu úpravu a dramaturgiu na festivale divadelných škôl Setkání '96 v Brne.