Sen noci svätojánskej

Vysoká škola múzických umení, Bratislava, 1999
Autor: William Shakespeare
Réžia: Juraj Šulík

o inscenácii

Odhaľovanie právd a hodnôt, ktoré sú všeobecne prijímané (dané) ako hodnoty, je u Shakespeara spochybňované na každom kroku. Ak na začiatku „Sna“ postaví proti sebe dva svety v akejsi dobovej podobe generačného konfliktu (mladí milenci kontra panovnícky dvor plný umelých vzťahov) a vedie túto linku až do štvrtého dejstva, kde dá za pravdu hodnotám, ktoré priniesli mladí, v poslednom – piatom dejstve postaví zmierené generácie proti skupinke zúfalo úprimných robotníkov hrajúcich divadlo. Mladí, ešte pred polhodinou takí čistí, odrazu cynicky komentujú spolu s vojvodom neschopnosť týchto hercov – amatérov a stávajú sa súčasťou umelosti a strojenosti konvencií dvora. Ako jednoduchšie spochybniť čistotu ich hodnôt? Chvíľka šťastia nebola krátka pre milencov, ale pre nás – divákov. Pretože zistíme, že toto šťastie je také iluzórne ako hodnoty, ktoré milenci zastávajú. Aj my hráme divadlo. študenti VŠMU. No nie je to skôr pretvárka a propagovanie pseudohodnôt? Možno nie...

U Shakespeara je chybou inscenovať jednu rovinu. Nie výhodou.  Postmoderne hraný Shakespeare na Slovensku? Čo to je? Postmoderna, ako sa u nás snaží v divadelníctve javiť, je, myslím si, intelektuálny alibizmus. Shakespeare nebol a nie je alibista. Naše spracovanie vychádza z veľmi konkrétnych okolností dotýkajúcich sa režiséra, dramaturga a hercov. Je to záležitosť veľmi osobná. A – povedzme – sprej namiesto čarovnej bylinky nie je postmoderný prvok. Som o tom presvedčený.

Juraj Šulík

tvorcovia

réžia: Juraj Šulík
preklad: Ľubomír Feldek a Pavol Orságh Hviezdoslav
dramaturgia a úprava: Peter Pavlac
Scéna a kostýmy: Jana Kuttnerová
Hudba: Frank Zappa
Hrajú: Hippolyta, Titania, Bľach: Agi Gubíková, Hermia: Slávka Halčáková, Helena: Lucia Lužinská, Tezeus: Vladimír Kobielsky, Oberon: Peter Nádasdi, Demetrius, Klbo: Juraj Kemka, Lysander, Mechúr: Róbert Jakab, Egeus, Väzba: Marián Miezga, Puk: Lukáš Latinák
Pedagogické vedenie: doc. Emília Vášaryová, doc. Martin Huba, prof. Milan Čorba, prof. Ľubomír Vajdička, Mgr. Michal Spišák, Mgr. Peter Mankovecký