Hedda Gablerová

Kauno valstybinis akademinis dramos teatras (Štátne akademické divadlo Kaunas), Kaunas, Litva, 1999
Autor: Henrik Ibsen
Réžia: Gintaras Varnas

o inscenácii

Od okamihu premiéry sa inscenácia stala objektom mimoriadneho záujmu. Hedda Gablerová v interpretácii hercov kaunaského divadla vychádza zo skúseností človeka 20. storočia, čo akoby predvídal už H. lbsen: najtragickejšie konflikty nevznikajú zo vzťahov s okolím, s inými ľuďmi, ale v človeku samom – ak sa ho zmocní pocit absurdnosti a nezmyselnosti života.

Je to predstavenie na hranici medzi dychtivou túžbou po nehe a detskou krutosťou. Nezvyčajne sa v ňom spája psychologická presnosť a výrazná obrazotvornosť litovského divadla, ktoré sa v modernej podobe vracia k prapodstate divadelna i k jeho zmyslu – ku katarzii. Inscenácia zaujme nezvyčajným priestorovým riešením i dramaturgickým výkladom tejto dnes už klasickej hry. Bola ocenená 5 cenami 'Fortuna' a 4 cenami 'Kristoforos ' za réžiu, hudbu, scénografiu, kostýmy a herecký výkon v postave Heddy.

tvorcovia

réžia: Gintaras Varnas
scéna: Jūraté Paulékaité
kostýmy: Juozas Statkevičius
hudba: Giedrius Puskunigis
hrajú: Jorgen Tesman: Robertas Vaidotas, Hedda, jeho žena: Jūraté Onaityté, Julia Tesman, jeho teta: Doloresa Kazragyté, Tea Elvsted: Vilija Grigaityté, Asesor: Liubomiras Laucevičius, Eilert Lovborg: Dainius Svobonas, Berta, slúžka Tesmanovcov: Liucija Rukšnaityté

režisér

Gintaras Varnas (1961) je tretím litovským režisérom, ktorého dielo uvádza festival Divadelná Nitra (v r. 1995 nitrianske publikum ocenilo predstavenie Tri sestry Eimuntasa Nekrošiusa, dnes už režiséra patriaceho do európskej režisérskej špičky, o dva roky neskôr sa inscenáciou Maškaráda predstavil Rimas Tuminas). Gintaras Varnas začal svoju profesionálnu kariéru v Nezávislom divadelnom štúdiu a pokračoval v divadle Sepa – Politickom bábkovom divadle pre dospelých, ktoré sám v r. 1988 založil. Ako nezávislý režisér zároveň hosťovsky spolupracuje s rôznymi litovskými divadlami, s Litovskou televíziou a podieľa sa na rôznych projektoch. Najvýznamnejšie réžie: Ako prešlo päť rokov (1993) a Verejnosť (1996) od F. G. Lorcu, Cudzinec (1995) A. Camusa, Veľké divadlo sveta (1997) P. Calderóna  de la Barcu,  Hedda Gablerová (1998) H. lbsena, Smútok pristane Elektre ( 1999) E. O'Neilla. Za posledné dve menované získal v rokoch 1998 a 1999 cenu za najlepšiu réžiu v Kaunase, za Heddu Gablerovú v r. 1999 aj cenu za najlepšiu réžiu roka v Litve. Okrem divadelných predstavení režijne naštudoval operu R. Straussa Salome (1999). Zúčastnil sa festivalov v Estónsku, Nórsku, Rusku, v Kanade a USA a nedávno na torunskom festivale Kontakt v Poľsku.

Materiály k dispozícii

Videozáznam inscenácie: nie
Texty inscenácie: SK, RU

Ak máte záujem o uvedené materiály, napíšte na archivy@nitrafest.sk