Hamlet

Lilia Abadžijeva Company, Sofia, Bulharsko, 1999
Autor: William Shakespeare
Réžia: Lilia Abadžijeva

o inscenácii

Lilia Abadžijeva upravila, rozdrobila, dekomponovala, skrátila aj dopísala Hamleta a z takmer 'nedotknuteľnej' drámy alžbetínskeho dramatika vytvorila skutočnú postmodernistickú divadelnú show. Hamlet v režisérkinej interpretácii je groteskná skladačka plná irónie a sarkazmu, ale aj generačná výpoveď, v ktorej je Hamletom každý z mladých hercov zastupujúcich celú ich generáciu. Základná otázka 'Byť či nebyť...' s významovým dôvetkom '...vo svete dospelých', tvorí leitmotív inscenácie. Napriek vážnosti tejto otázky je predstavenie plné 'odviazanej' mladosti a radosti zo života, evidentnej predovšetkým v moderne aranžovanej hudbe, v extravagantných kostýmoch, v exaltovanom tanci, predovšetkým však v samotnej režijnej práci plnej invenčného hľadania nových javiskových foriem.

tvorcovia

adaptácia a réžia: Lilia Abadžijeva
producent: Zlatko Gulekov
scéna: Svetoslav Kokalov
kostýmy: Peťa Stojkova
hudobné spracovanie: Lilia Abadžijeva
preklad: Valeri Petrov
Hrajú: Klaudius: Moňu Monev, Hamlet: Ľudmíl llarionov, Polónius: Stefan Gujev, Horácio: Dimitr Račkov, Laert: Dejan Donkov, Gertrúda: Silvestr Silvestrov, Ofélia: Vasil D. Vasiljev, Prízrak: Michail llijkov

režisér

Lilia Abadžijeva (1966), absolventka Národnej akadémie pre divadelné a filmové umenie, už svojimi prvými inscenáciami mimoriadne úspešne vstúpila do priestoru súčasného divadelného umenia. Podstata jej úspechu spočíva najmä v invenčných predstavách o divadelnej práci aj o konečnom divadelnom tvare, kde sa forma a obsah vzájomne prelínajú a dopÍňajú. To, čo robí jej predstavenia takými pôsobivými, je jednota a celistvosť štýlu vychádzajúceho z koreňov nemeckého expresionizmu, Mejerchoľda, Artauda a Grotowského, čo tvorí skutočne moderný divadelný jazyk. Herci v jej predstaveniach sú hrdinami hier, rovnako však aj režisérkinými bizarnými víziami tvorivej umeleckej fantázie. Lilia Abadžijeva inscenovala klasikov – Shakespeara (Hamlet), Molièra (Mizantrop), Goetheho (Utrpenie mladého Werthera), Gogoľa (Ženba, Revízor), Čechova (Čajka), jej inscenácie sú však vždy výpoveďou o svojej vlastnej generácii.

Materiály k dispozícii

Videozáznam inscenácie: nie
Texty inscenácie: SK, RU

Ak máte záujem o uvedené materiály, napíšte na archivy@nitrafest.sk