Nekonečný svet

Divadlo Vizita, Praha, Česká republika, 1999
Autor: Jaroslav Dušek
Réžia: Jaroslav Dušek

o inscenácii

Súbor Vizita, ktorý pôsobí na divadelnej scéne takmer 20 rokov, je v českom prostredí výnimočným zjavom. Nielen jeho poetika, ale predovšetkým prístup k divadelnému tvaru je úplne ojedinelý. Základný dôraz kladie na improvizáciu, preto je každé predstavenie premiérou i derniérou zároveň. Je založené na slovách, tie sa však spájajú s pohybom, hudbou a s výtvarnými prvkami v podobe masiek a svetla.

Improvizácia u Jaroslava Dušeka, na rozdiel od iných improvizátorov, nie je len odrazovým mostíkom k nejakej novej štruktúre. Naopak, ide o totálnu improvizáciu a on sám o nej hovorí: „Čím dlhšie to robím, tým viac sa vystríham vopred si niečo vymyslieť. Trénujem sa v tom, aby som vošiel na pódium a nemal vopred nič.”

Divadlo Vizita, ktorého ústrednou a po celý čas existencie divadla stálou postavou je práve Jaroslav Dušek, reprezentovalo českú republiku v Gente, Antverpách a v Stockholme, bolo pozvané na 8. Medzinárodný festival experimentálneho divadla do Káhiry, uviedlo celkom 25 priamych rozhlasových prenosov svojich improvizácií v českom rozhlase. Za jednu z nich získalo v roku 1994 hlavnú cenu Prix Bohemia v kategórii dramatické dielo a na prestížnom rozhlasovom festivale Prix Fortuna Berlin '95 získalo Strieborný diplom.

režisér

Jaroslav Dušek (1961) ako dieťa rodičov pracujúcich v divadle (Semafor, Praha) mal vždy k divadlu blízko. Prešiel rôznymi povolaniami počnúc robotníckymi. Neskôr účinkoval v niekoľkých filmoch (pri filme Kamenný most spolupracoval aj na scenári), napísal niekoľko rozhlasových hier, televízny scenár, ktorý nakoniec aj spolurežíroval, a libreto k opere La Serra. Učí na Konzervatóriu Jaroslava Ježka v Prahe autorské herectvo.