Leonce a Lena

Slovensko mladinsko gledališče, Ľubľana, Slovinsko, 1997
Autor: Georg Büchner
Réžia: Eduard Miler

Leonce a Lena

Slovenské národné divadlo – Činohra, Bratislava, 2008
Autor: Georg Büchner
Réžia: Martin Čičvák