Tváre

STOKA, Bratislava, 1998
Autor: Blaho Uhlár a kol.
Réžia: Blaho Uhlár