Sen noci svätojánskej

Štátne divadlo Chemnitz, Chemnitz, Nemecko, 1998
Autor: William Shakespeare
Réžia: Eric Bass