Tri sestry

LIFE, Vilnius, Litva, 1995
Autor: Anton Pavlovič Čechov
Réžia: Eimuntas Nekrošius

Tri sestry

Divadlo Jána Palárika (predtým Trnavské divadlo), Trnava, 1995
Autor: Anton Pavlovič Čechov
Režia: Soňa Ferancová

Skon Paľa Ročku

Slovenské komorné divadlo (predtým Divadlo Slovenského národného povstania), Martin 1995
Autor: Božena Slančíková-Timrava – Matúš Oľha
Režia: Matúš Oľha

Sestra úzkosť

Dejvické divadlo, Praha, Česká republika, 1995
Autor: Jan Čep, Jakub Deml, Jan Antonín Pitínský
Režia: Jan Antonín Pitínský

Platonov

Teatr Polski, Vroclav, Poľsko, 1995
Autor: Anton Pavlovič Čechov
Režia: Jerzy Jarocki

Perinbaba

Divadlo Andreja Bagara v Nitre, 1995
Autor: Ľubomír Feldek – Juraj Jakubisko
Režia: Anton Šulík ml.

Nox

STOKA, Bratislava, 1995
Autor: Blaho Uhlár a kol.
Režia: Blaho Uhlár

Noc

Teatr KANA, Štetín, Poľsko, 1995
Autor: Venedikt Jerofejev
Režia: Zygmund Duzdyński