Jurgova Hana

Štúdio 12 a Divadelné štúdio VŠMU – Kaplnka, Bratislava, 2007
Autor: Hana Naglik
Réžia: Alena Lelková