Skon Paľa Ročku

Slovenské komorné divadlo (predtým Divadlo Slovenského národného povstania), Martin 1995
Autor: Božena Slančíková-Timrava – Matúš Oľha
Režia: Matúš Oľha

Všetko za národ

Divadlo Andreja Bagara v Nitre, 2008
Autor: Božena Slančíková-Timrava, Ondrej Šulaj
Réžia: Michal Vajdička