Túžba

Thália Színház, Budapešť, Maďarsko, 2001
Autor: Franz Xaver Kroetz
Réžia: Tamás Ascher