Z druhej strany

Zagrebačko kazalište mladih, Záhreb, Chorvátsko, 2007
Autor: Nataša Rajković & Bobo Jelčić
Réžia: Nataša Rajković. Bobo Jelčić

Middentity – identify.middle.eu

Medzinárodný festival Divadelná Nitra
Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, 2007
Autor: Petr Marek (CZ), Bobo Jelčić (HR), Zoltán Balázs (HU), Agnieszka Olsten (PL), David Maayan (AT), Miklós Forgács (SK), Ivana Djilas (SI)
Réžia: Petr Marek (CZ), Bobo Jelčić (HR), Zoltán Balázs (HU), Agnieszka Olsten (PL), David Maayan (AT), Miklós Forgács (SK), Ivana Djilas (SI)

Čajka

Záhrebské divadlo mladých, Chorvátsko, 2013
Autor: Anton Pavlovič Čechov
Réžia: Bobo Jelčić