Chodec

TRAFIK (transitive – fiction theatre), Rijeka, Chorvátsko, 2000
Autor: Magdalena Lupi a kol.
Réžia: Magdalena Lupi

o inscenácii

na počesť Janka Polića Kamova

Inscenácia Chodec vychádza zo životných osudov a literárneho diela avantgardného chorvátskeho spisovateľa pôvodom z Rijeky, Janka Polića Kamova (1886 – 1910), ktorý bol známy posadnutosťou chôdzou a putovaním. Tento 'prekliaty básnik anarchie a absurdity' sa počas svojho krátkeho života nedožil ani jedného vydania svojich básní či hier. Až súčasnosť ho docenila ako významného predstaviteľa európskeho avantgardného hnutia začiatku 20. storočia.

Traja mužskí aktéri predstavujú rôzne stránky Kamovovej osobnosti, jediná ženská účastníčka projektu zosobňuje naraz tri ženy básnikovho života: sestru Milku, priateľku Kitty a anonymnú Prostitútku. Inscenácia zachytáva Kamovov život prostredníctvom kľúčových momentov, akými boli rané stretnutie s divadlom, účasť v tajných študentských spolkoch, tragédie v rodine, prvé lásky, návštevy prostitútok, neúspešná kariéra podomového obchodníka so šijacími strojmi či trojmesačný pobyt vo väzení.

Bežný okoloidúci, ktorý vstúpi do teritória tohto site-specific predstavenia, sa nevyhnutne stáva jeho súčasťou – je angažovaný do roly CHODCA samého...

tvorcovia

Autor: Magdalena Lupi
Vizuálne riešenie: Lara Badurina
Hudba: Ivan Sarar
Produkcia: Boba Bundalo
Spoluautori a herci: Iva Nerina Gattin, Alex Dakovié, Edvin Liverié, Zak B. Valenta

režisér

Magdalena Lupi (1968) Absolvovala štúdium dramaturgie Akadémie divadla, filmu, rozhlasu a televízie  v  slovinskej  Ľubľane.  Od  roku  1993  pracuje  ako  dramaturgička v Chorvátskom národnom divadle v Rijeke, kde sa podieľa na mnohých inscenáciách klasického aj moderného svetového dramatického repertoáru. Sama je autorkou bábkových hier a divadelných dramatizácií, píše aj filmové scenáre. Vo svojich vlastných divadelných projektoch experimentuje s kombinovaním site specific postupov, pantomímy a fyzického divadla.

TRAFIK (transitive – fiction theatre) je nezávislé divadlo z chorvátskej Rijeky, ktoré sa venuje experimentu na poli performing arts. Tvorí ho dramatická autorka Magdalena Lupi, skupina profesionálnych hercov (Edvin Liverié, Alex Dakovié, Zak B. Valenta a Iva Nerina Gattin), sochárka a scénografka Lara Badurina, hudobný skladateľ Ivan Šarar a producentka Boba BundaIo. Od prvého júna 1998, keď svoj projekt Chodec skupina po prvý raz predstavila

v Rijeke, s úspechom hosťovala na mnohých chorvátskych aj medzinárodných divadelných podujatiach: na festivale Karantena II v Dubrovníku, na záhrebskom Eurokaze a na festivale Mladi levi v slovinskej Ľubľane.