Pokazený čas

STROMY – Občianske združenie pre nezávislé divadlo, Bratislava, 2000
Autor: Ján Štrbák
Réžia: Ján Štrbák

o inscenácii

Inscenácia nezaprie inšpiráciu absurdným divadlom. Dokonca ju v mnohých obsahových aj formálnych prvkoch priznáva (hľadanie neexistujúceho raja, nepriateľ čas, človek stratený uprostred večnosti, minimalizovaný text, bariéry komunikácie medzi postavami). Prináša však navyše niečo, čo možno pokladať za výsostne špecifické – pre tvorcov, pre túto dobu, slovenskú mentalitu či výrazové prostriedky divadla tohto teritória. Tým niečím je osobitá poézia až lyrickosť diela, neustále sa obnovujúca viera a nádej v možnosť zmeny daného stavu, obraznosť videnia sveta materializovaná v použití bábok, záhadných poloľudí – polovecí i obyčajných predmetov, ktoré nadobúdajú alegorickú podobu.

Inscenácia sa po hosťovaní na Divadelnej Nitre zúčastní festivalu Next Wave v Prahe (Česká republika).

STROMY Občianske združenie pre nezávislé divadlo (1998) je ďalším z nemnohých neštátnych divadelných súborov, ktoré spontánne vznikli na Slovensku v uplynulom desaťročí, teda po roku 1989. Skupina nedávnych absolventov Vysokej školy múzických umení sa rozhodla, že nesplynie s existujúcimi tradičnými divadelnými spoločenstvami, ale bude sa venovať nezávislej tvorbe. Miestom ich prvej premiéry autorského projektu Pokazený čas sa stala romantická výletná dedina neďaleko Bratislavy, na sútoku Dunaja a Moravy. V tamojšom kultúrnom dome našli nielen porozumenie miestnych funkcionárov, ale pritiahli tam aj publikum z Bratislavy.

tvorcovia

scenár, scéna a réžia: Ján Štrbák
návrhy kostýmov: Jan Kocman
masky: Martin Blizniak
hudba: Miroslav Králik
sveteiný dizajn: Jan Kocman, Milan Chalmovský
technická spolupráca: Milan Svikruha
produkcia: Svetlana  Waradzinová
hrajú: Muž / Man: Pavel Krištofek, Starec: Milan Chalmovský, Žena: Vanda Tureková, Skriňotec: Miriam Pavelková, Stolomatka: Lucia Lapišáková, Hodinobrat: Jozef Fruček, Hlas: Elo Romančík

režisér

Ján Štrbák (1972) Absolvoval odbor divadelnej dramaturgie a réžie Vysokej školy múzických umení (kde od r. 1997 pracuje ako pedagóg), ako aj stáže na Dartington College of Arts (Vel'ká Británia) a Štátnej vyššej divadelnej škole v Krakove (Poľsko). So svojimi študentskými réžiami (A. P.Čechov – Ťažkí ľudia, J. Štrbák – O Víťazkovi, J. L. Borges – Evanjelium podľa Marka) reprezentoval školu na významných medzinárodných festivaloch na Slovensku (Divadelná Nitra '93 a '96), v Čechách (Setkání '93 – Brno, Zlomvaz '97 – Praha), v Portugalsku (Porto '94) a Macedónsku (Shomrahi '97 – Skopje). Je autorom a spoluautorom scenárov krátkych filmov i prekladov hier Witkiewicza a Becketta.