Paskudárium

PIKI, Pezinok, 2000
Autor: Katarína Aulitisová
Réžia: Katarína Aulitisová, Ľubomír Piktor

o inscenácii

Inscenácia prekypuje režijnou fantáziou, využíva všemožné typy bábok aj masiek. Odohráva sa v rýchlom tempe, herci v kontakte s detským publikom pohotovo začleňujú do hry čokoľvek, čo sa v danom priestore a čase vyskytne. Hravo, s ľahkosťou, humorom a zároveň s vkusom a citom pre mieru. Veci a akcie sú premyslené, suverén­ na improvizácia funguje na pozadí profesionálne dokonalého zvládnutia divadelného tvaru. Fyzický pohyb, animácia bábok i ostatných predmetov, herecké aj spevácke výkony – to všetko svedčí o perfektnej pripravenosti a špeciálnych schopnostiach obidvoch protagonistov.

Inscenácia si ctí detského diváka. Práve on je rovnocenným partnerom v spoločnej hre na nezbedníkov a loptošov. Predstavenie však nementoruje a nepoučuje – plným priehrštím ponúka divadelnú imagináciu, kreativitu a slobodu. Na festivaloch v talianskom Cividale a Spectaculo interese v Ostrave získalo hlavné ceny, na festivale v slovinskom Maribore cenu Dvadsaťpäť zlatých hviezd.

tvorcovia

réžia: Katarína Aulitisová, Ľubomír Piktor
scéna, bábky a kostýmy: Zuzana Cigánová-Mojžišová
hudba: Michal Ničík
hrajú: Katarína Aulitisová, Ľubomír Piktor

režisér

Katarína Aulitisová (1964), Ľubomír Piktor (1960) Manželská dvojica absolventov bábkarskej katedry Divadelnej akadémie múzických umení v Prahe. Katarína Aulitisová pôsobila dva roky v divadle Drak v Hradci Králové a Ľubomír Piktor svoju profesionálnu cestu začínal v Divadle Na zábradlí u Ladislava Fialku, či v divadelných projektoch Ctibora Turbu. Obidvaja sa stretávajú v rokoch 1988 – 1990 v Štátnom bábkovom divadle v Bratislave. V roku 1990 zakladajú vlastné súkromné divadlo – divadlo PIKI. Sami si inscenácie autorsky, organizačne , výrobne aj režijne realizujú. Všetky z nich sú určené detským divákom a ich rodičom.(O deviatich mesiačikoch, Keď mama nie je doma, Madam Dekla Rácia). Zúčastňujú sa s nimi a sú oceňovaní na mnohých stredoeurópskych bábkarských festivaloch. Výsledky ich práce patria k špičke nielen slovenskej bábkarskej tvorby pre deti a dospelých.