Macbett

Slovensko narodno gledališče – Drama, Maribor, Slovinsko, 2000
Autor: Eugène Ionesco
Réžia: Sebastijan Horvat

o inscenácii

Inscenátori vychádzajú z dôkladnej analýzy problému textu postaveného na fenoméne vzájomného deštruktívneho ovplyvňovania sa politickej a osobnej túžby po moci. Inscenácia využíva najmä obrazové a zvukové prvky na vytvorenie sugestívnej divadelnej podoby. Vedľa seba tak koexistujú dve polohy: línia autorovho textu a prúd silne minimalistického vizuálneho zobrazenia režijnej predstavy. Herec, ako aj svetlo, rekvizita alebo pohyb, sa stávajú súčasťou inscenácie, ktorá si zakladá na svojej osobitej estetike, ale pritom na prirodzenom pôsobení javiskového obrazu. S minimalizmom v hereckom konaní – ale s jasným smerovaním k významu, k emocionalite, zvukovej kráse a vnútornej sile slova. Vzniká tak predstavenie, ktoré svojím striktným a precízne organizovaným výrazovým aparátom vytvára osobitú poéziu javiskového diela.

tvorcovia

réžia: Sebastijan Horvat
preklad: Primož Vitez
dramaturgia: Metka Damjan
vizuálna koncepcia: Petré! Veber
kostýmy: Jasna Bajlo
hudba: Drago lvanuša
choreografia: Valentina Cabro
Hrajú: Macbett: Nenad Tokalié, Duncan: Vlado Novak, Lady Duncan, Lady Macbett, Prvá čarodejnica: Nataša Matjašec Druhá čarodejnica, Komorná: Petra Rojnik, Banco, Mních: Kristijan Ostanek,  Glamiss, Prvý služobník: Peter Boštjančič, Candor, Druhý služobník: Peter Ternovšek, Malko: Borut Veselko, Ranený vojak: Jure lvanušič, Dôstojník: Zvonko Funda, Sluha: lztok Bevk, Lovec motýľov, Predavač limonády: Ivica Knez, žena s oholenou hlavou, žena s košíkom: Irena Varga a ďalší

režisér

Sebastijan Horvat (1971) Absolvoval divadelnú réžiu Akadémie divadla, rozhlasu, filmu a televízie v Ľubľane. Pracoval v Slovinskom národnom aj v Slovinskom mládežníckom divadle v Ľubľane, ako aj v Slovinskom národnom divadle v Maribore (E. lonesco: Lekcia, A. Camus: Caligula). V roku 1998 založil vlastné nezávislé divadelné zoskupenie (E.P.I. center).

Režisér má zmysel pre výrazový minimalizmus: dominancia výtvarného znaku, scénického objektu, čistej plochy a jasného tónu. Doplnené cizelovanou hereckou akciou či pregnantnou pohybovou štylizáciou. Vo svojej práci hľadá a experimentuje nielen v rovine vizuálnej, ale aj lingvistickej. Za každým Horvatovým prejavom a možno aj za nepredvídateľným spôsobom výrazu, sa skrýva vnútorne bohatý svet osobitých, ťažko pomenovateľných myšlienok.

V súčasnosti pracuje na inscenáciách v Slovinskom národnom divadle v Ľubľane (Musset: Lorenzaccio) a v Slovinskom národnom divadle v Maribore (P. Shaffer: Amadeus). So svojimi doterajšími prácami sa predstavil aj na festivaloch v Slovinsku, Bulharsku a v Rusku.

Sebastijan Horvat získal Cenu za réžiu inscenácie Macbett na slovinskom festivale Borštnik. Herec Vlado Novak získal Glazerovu cenu za vytvorenie postavy Duncana.

Materiály k dispozícii

Videozáznam inscenácie: nie
Texty inscenácie: SK

Ak máte záujem o uvedené materiály, napíšte na archivy@nitrafest.sk