Aria spinta

Déjà Donné Production, Česká republika, Taliansko, 2000
Autor: Lenka Flory, Simone Sandroni
Réžia: Lenka Flory, Simone Sandroni

o inscenácii

Predstavenie je pozoruhodnou a z hľadiska komunikácie nekonvenčnou inscenáciou so špičkovými tanečnými výkonmi. Istý druh new age tanečného kabaretu bez lesku a pompy, ktorý je vystavaný na princípe cirkusových či varietných hudobných klauniád. Predstavenie ľahkonohé, ležérne, vzdušné a 'uletené'. Jednoduchý príbeh vytváraný vždy nanovo pred zrakmi divákov je plný smiešnych 'trapasov', technických nedorozumení a zdanlivej nedokonalosti. Stav trápnosti sa však vo výslednom dojme mení na ľahkosť, nenútenosť a vyvážený rytmus celku. Komplikovane smiešne vzájomné medziľudské vzťahy v originálnom tanečnom stvárnení, obohatené patričnou dávkou humoru, nadhľadu a sebairónie. Forma predstavenia – kompozičná uvoľnenosť a priama komunikácia s publikom v zmesi európskych jazykov – dáva tie najlepšie predpoklady pre vznik diela vskutku polyžánrového a multinacionálneho.

Na inscenácii sa podieľajú tvorcovia zo šiestich krajín Európy. Projekt sa predstavil na mnohých medzinárodných prehliadkach a festivaloch vo Francúzsku, Slovinsku, Nemecku, Maďarsku, Belgicku, Taliansku, U.S.A, v Českej republike, Švajčiarsku, Chorvátsku, Rumunsku, Anglicku i Brazílii.

tvorcovia

choreografia a réžia: Lenka Flory (CZ), Simone Sandroni (IT)
Hudobná dramaturgia a zvuk: Gaetan van den Berg (BE)
Hudba: Bruno De Franceschi (IT)
Svetelný dizajn: Vincent Longuemare (FR)
Kostýmy: Lenka FIO Y. Michaela Šiškinová (CZ)
Technická réžia: Jan Beneš (CZ)
Tancujú: Ivana Jozic (HR) Ivana Petitu (IT), Teodora Popova (BG), Simone Sandroni (IT), Ondrej Vajsar (CZ)
Koprodukcia: La Filature Mulhouse, De Singel Antwerp, Hebbel-Theater Berlin, lnternationales Sommertheater Festival Hamburg

režisér

Lenka Flory (1966)  & Simone Sandroni (1967) (Déjà Donné Production)
Skupina súčasného tanca je založená na spolupráci dvoch choreografov: Lenky Flory (1966) z Českej republiky a Simone Sandroniho (1967) z Talianska. Stretli sa v svetoznámej belgickej skupine Ultima Vez of Wim Vandekeybus a samostatne choreograficky pracujú vo vlastných tanečných skupinách už od roku 1993. Obidvaja sú významnými predstaviteľmi mladej choreografickej generácie európskej tanečnej scény.