Sen noci svätojánskej

Vysoká škola múzických umení, Bratislava, 1999
Autor: William Shakespeare
Réžia: Juraj Šulík