Dyp inaf (Heavy mental)

STOKA, Bratislava, 1992
Autor: Blaho Uhlár a kol.
Réžia: Blaho Uhlár

o inscenácii

Divadelný súbor STOKA má v každom prípade medzi našimi profesionálnymi súbormi výnimočné postavenie. Je to prvá nezávislá divadelná skupina, ktorá na Slovensku vznikla mimo oficiálnej divadelnej siete. Jej vznik umožnila zmena pomerov v ČSFR po roku 1989. Zakladatelia – režisér Blaho Uhlár (1951) a výtvarník Miloš Karásek (1960) – cítili potrebu mať svoj súbor a svoj priestor , kde by mohli rozvíjať alternatívne spôsoby divadelnej tvorby, ktoré postupne dozrievali počas ich viac ako štvorročnej spolupráce (od r. 1988) s dovtedy viac-menej „klasicky“ prevádzkovo orientovanými súbormi (DPDM Trnava, UND Prešov, ochotnícky súbor Kopanka v Trnave).

Divadelný súbor STOKA vzišiel teda z nekompromisného úsilia o osobitnú autorskú divadelnú výpoveď, založenú na princípe tzv. dekompozície, odmietajúcej sujet a dramatický text ako základ inscenácie a opierajúcej sa o autentické pocity a zážitky aktérov, ktoré vo výslednom javiskovom tvare vytvárajú expresívnu divadelnú mozaiku vypovedajúcu (iste dosť subjektívne) o stave človeka, a sveta tu a teraz. Subjektivita je tu spojená so sugestivitou – ak sa nestretneme v názore, stretneme sa v pocite, ak sa nestretneme v pocite, vyprovokuje nás javiskový obraz. Môžeme prijať, môžeme zamietnuť. Nemôžeme však zostať ľahostajní. Uhlár s Karáskom atakujú diváka stále nezodpovedanými otázkami – kto sme, kam ideme? Surrealistické obrazy, kruté vízie, neuskutočnené sny, večné ľudské túžby, iróniu, čierny humor i sentiment nájdeme aj v DYP INAF.

Dana Sliuková

tvorcovia

réžia: Blaho Uhlár
réžia: Blaho Uhlár
scéna a kostýmy: Miloš Karásek
hudba: Ľubo Burgr
účinkujú: Jozef Chmel, Erika Fábryová, Laco Kerata, Lucia Piussi, Veronika Turanová, Táňa Uhrecká, Vlado Zboroň