Najväčšie cigánstvo

Bratislavské bábkové divadlo (predtým Štátne bábkové divadlo), Bratislava, 1992
Autor: Ondrej Spišák
Réžia: Ondrej Spišák

o inscenácii

Štátne bábkové divadlo patrí vďaka niektorým výrazným inscenačným úspechom v posledných sezónach k umelecky prioritným telesám v slovenskom divadelníctve. Nemalý podiel na tomto postavení majú režiséri Jozef Bednárik (ktorý tu v posledných rokoch pravidelne a s veľkým úspechom hosťuje) a Ondrej Spišák (1964), až do konca uplynulej sezóny interný režisér .

Ondrej Spišák vytvoril v ŠBD niekoľko zaujímavých inscenácií: Zlý duch Lumpacivagabundus J. Nestroya v prepise A. Ferka, Diablov most autorky M. Markovej, Krištof Kolumbus P. Claudela, Objavenie Ameriky (podľa vlastného scenára vytvoreného s kolektívom hercov).

Poslednou Spišákovou réžiou v ŠBD je inscenácia Najväčšie cigánstvo. Text, ktorého autorom je sám režisér, vychádza z ľudových rozprávok Sama Czambela. Inscenácia sa skladá z pôsobivých obrazov plných rozprávkového fantazijného čara, ktoré režisér komponuje cez pohyb hercov. Tí sú tiež scénotvorným materiálom – vytvárajú scénu z vlastného tela.

Výtvarná zložka je dielom významnej osobnosti v súčasnom kostýmovom výtvarníctve a v bábkarskej scénografii Hany Cigánovej. Vychádza v ústrety režijnej a hudobnej koncepcii, ktorej základným pilierom je folklór. Inscenáciu obohacuje využitie skulpturálnej bábky, statického artefaktu, ktorý sa stáva dynamizujúcim prvkom divadelnej akcie.

Ako býva v Spišákových réžiách zvykom, významnou zložkou je vždy hudba. Najväčšie cigánstvo je vlastne muzikálom, herci spievajú svoje party naživo. Svojou spontánnosťou, nápaditosťou a pôvabom patrí táto inscenácia k špičkovým dielam v tvorbe bábkových súborov na Slovensku.

Ida Hledíková

tvorcovia

scenár a réžia: Ondrej Spišák
dramaturgia: Katarína Revallová
scéna a kostýmy: Hana Cigánová
hudba: Peter Vanouček
hrajú: Anton Vaculík, Martin Vanek, Róbert Laurinec, Igor Adamec, Pavol Fejér, Juraj Adamík, Margaréta Šišková, Magdaléna Herbstová, Dušan Štauder