Pôvabné ženy v bohatom dome

Divadlo Andreja Bagara v Nitre, 1992
Autor: Kazimir Károly
Réžia: Jozef Bednárik

o inscenácii

Erotika a exotika – tak lákavo vyzerá posledná ponuka režiséra Jozefa Bednárika (1947) v Nitre. On však nie je z tých, ktorí si chcú získať publikum lacnou nemravnosťou. Čínsky erotický román od neznámeho autora z 12. storočia, zdramatizovaný maďarským tvorcom Károly Kazimírom, je skôr akýmsi príbehom – moralitou, kde bezuzdná vášeň a zločin sú potrestané a trpezlivá láska a oddanosť odmenené. Život a smrť, rodenie sa a umieranie, vraždenie a milovanie, stávajú sa na javisku súčasťou prírody, vesmíru a večnosti. Prírodné zákony Bednárik zobrazuje cez symboliku ročných období. Suché lístie použije ako znak opustenosti, smrti, padanie bieleho snehu očisťuje ľudí, prikrýva bolesti.

Vôbec v celej inscenácii funguje princíp farieb – bielej smrti, ale i nevinnosti a čistoty, červenej lásky a vášne, ale i vraždy, čierneho chóru – pozorovateľov, komentátorov, zlietajúcich sa čiernych vtákov sledujúcich nešťastie, skazu ľudských osudov. A hoci tu mŕtvi a smrť pôsobia európskejšie (nie sú súčasťou života, ako to poznáme z čínskeho či japonského kultúrneho odkazu), smrť sa na javisku zjavuje a odprevádza dušu mŕtveho, zatiaľ čo jeho telesnú schránku pochovávajú príbuzní. Pocit smrti ako protipólu života sa tak zmnožuje a miestami i dominuje.

Celá inscenácia je veľmi štylizovaná – poézia výtvarna, hudby, tanca, slova, akoby zmierňovala výbuchy vášne a zločiny postáv, akoby ich tlmila estetickým obalom. To je napokon charakteristická črta posledného obdobia Bednárikovej tvorby, viditeľná najmä v jeho naštudovaniach muzikálu alebo opery. Smerovanie k vysokej estetizácii javiskového tvaru, a tým aj zobrazovanej skutočnosti ide ruka v ruke s odklonom od klasickej činohry. Pôvabné ženy sú na istý čas poslednou inscenáciou Jozefa Bednárika v divadle, ktoré sa stalo na dvadsať rokov jeho domovom, možno sú na istý čas aj jeho poslednou činohernou réžiou.

Dana Sliuková

tvorcovia

réžia: Jozef Bednárik
dramaturgia: Darina Kárová
scéna: František Perger
kostýmy: Ľudmila Várossová
hudba: Andrej Turok, Jon Vangelis, Gustav Mahler
choreografia: Libor Vaculík
účinkujú: Dušan Szabó, Eva Pavlíková, Dana Kuffelová, Zuzana Kapráliková, Jana Bittnerová, Eva Hlaváčová, Marta Sládečková, Antónia Miklíková, Jozef Dóczy, František Javorský, Ján Greššo, Jana Valocká, Henrich Platek Adela Gáborová, Žofia Martišová, Vlado Bartoň, Andrej Rimko