Clair de Luz

Insomniac Productions, Londýn, Veľká Británia, 1994
Autor: Pete Brooks
Réžia: Pete Brooks

o inscenácii

lnsomniac Productions je divadelná spoločnosť, ktorú vo vzájomnej symbióze vedú umelci a producenti zaoberajúci sa už dlhé roky novým divadlom v Anglicku i na medzinárodnom poli.

Spoločnosť uvádza predstavenia, ktoré čerpajú z divadelného experimentu posledných dvoch desaťročí a predstavujú prácu, ktorá je prísne intelektuálna a divadelne vzrušujúca, pričom si zachováva najvyššie produkčné  hodnoty.

Tematicky je práca spoločnosti lnsomniac ovplyvnená tým, čo možno voľne nazvať kultúrnou  teóriou a podmienkami spoločnosti 20. storočia, zvyčajne označovanými ako postmodernizmus. Zaujíma  sa o rozklad štruktúr a zjavnú fragmentáciu spoločnosti.    Nezaujíma ju umenie alebo experimentovanie v umení ako také, ale umenie ako spôsob  náhľadu na komunikáciu a čoraz zložitejšiu realitu, v ktorej sa nachádzame.

Clair de Luz je druhou časťou plánovanej trilógie inscenácií, ktoré sa snažia preskúmať vzťah  medzi rytmom a štruktúrou filmového a divadelného  jazyka. Priestor vyhradený pre fikciu  akéhokoľvek druhu tvorí určitý „protipól" imaginárnej scenérii, ktorá nemôže byť živšia nikde inde ako vo filme. Svet, existujúci mimo filmového plátna, sa zdá byť súvislý a vybudovaný  svojimi vlastnými dejinami a osobnosťami. Filmári v praxi často využívajú túto koherentnosť prepájaním filmov a hereckých osobností v rámci posilnenia diskrétnej inakosti tejto fiktívnej  hyperreality.

Pete Brooks  – významná osobnosť anglického a svetového avantgardného divadla, ktorej záujem je nasmerovaný predovšetkým na tému textu a scenára – prináša na divadelnú scénu filmové postupy a triky, dokonalú vizuálnu techniku. Vychádza z príbehu o dievčine, ktorá miluje filmy tak, že si zamení filmový svet za realitu. Rozvíja a vrství mnohoraké obrazy ľudského bytia, pamäti, emócií a filozofie. Divadlo nám predstavuje ako film, neimituje život, ale kino, no zostáva v divadle. Plasticky popisuje a skúma ľudskú pamäť a predstavivosť v pomere k reálnemu svetu, pričom všetko halí do gotickej atmosféry zamknutých dverí, nočných mor, tajuplných chodieb a cestovania v labyrinte času...

tvorcovia

námet, réžia, scenár: Pete Brooks
úprava: Gerry Harris
scénografia: Neil Robson
svetelná réžia: Nigel Edwards
hudba: Andy Sauders and Richard Wolfson
projekcia: Richard Riley
účinkujú: Tony Guilfoyle, Amanda Hadingue, Craig Stephens