Nevedko

Detský divadelný súbor Kamarát, Bratislava, 1994
Autor: Nikolaj Nosov
Réžia: Mária Fridrichová

o inscenácii

Detský divadelný súbor KAMARÁT pôsobí pri Základnej škole na Holíčskej ulici v Bratislave od roku 1984 a jeho vedúcou osobnosťou je pani učiteľka Mária Fridrichová. Hlavnou orientáciou a funkciou súboru je využívanie pohybovej, dramatickej a speváckej výchovy v procese rozvoja estetických a etických princípov pri formovaní charakteru dieťaťa.

Azda najvýraznejšie úspechy dosiahol súbor v oblasti scénických tancov a pódiových skladieb. V rokoch 1983 až 1989 sa umiestnil na okresných a celomestských súťažiach na popredných miestach.

V roku 1984 postupuje až na celoslovenskú prehliadku detských nefolklórnych súborov a opäť sa dostáva do čela súťažiacich. Pani učiteľka Mária Fridrichová však nielen formuje pohybovú kultúru a kultúru verbálneho prejavu svojich zverencov. Vďaka snahe o čo najširšie možné rozvíjanie a uplatňovanie samostatných tvorivých schopností a fantázie žiakov prenechá deťom slobodu nielen v interpretačnej, ale aj v kompozičnej a tematickej rovine ich činnosti.

Do dnešných dní sa súbor predstavil tromi ucelenými inscenáciami muzikálového typu. V roku 1989 to bolo predstavenie Zlatá rybka alebo Zázraky sa predsa dejú, v roku 1992 inscenácia Čviri-viri a v roku 1994 Nevedko.

Scenár inscenácie Nevedko na motívy prózy N. Nosova Nevedkove dobrodružstvá napísali M. Fridrichová a P. Fellner v spolupráci s deťmi. Texty piesní sú kolektívnou prácou celého súboru. Návrhy kostýmov a scény sa opierajú o prvé vydanie knihy Nevedkove dobrodružstvá. A celá inscenácia smeruje k mottu:

Mali sme k sebe ďaleko,
delilo nás klamstvo, vyťahovanie a prázdne sľuby,
to nikam nevedie, najkratšia cesta do záhuby.

tvorcovia

scenár: Mária Fridrichová, Pavol Fellner, Juraj Ulický
réžia: Mária Fridrichová, Pavol Fellner
hudba: Pavol Fellner
choreografia: Mária Fridrichová
scéna: Juraj Ulický
kostýmy: Alena Antalíková
účinkujú: Marián Chalány, Martin Bakoš, Kamil Kollárik, Matej Oravec, Filip Bobula, Martin Rendoš, Eva Beláňová, Barbora Baranová, Kristína Byrtusová, Elena Macáková, Mária Orlíčková, Mária Podobová, Katka Kováčiková, Janka Antalíková, Veronika Slivovská, Dáša Schnurmacherová, Dáša Krmenčíková, Petra Spielböcková, Kristína Janečková, Jožka Gajarská