Hviezdy na vŕbe

HaDivadlo, Brno, Česká republika, 1993
Autor: Karel David
Réžia: Karel David a kol.

o inscenácii

Bigbítový retro-muzikál Hvězdy na vrbě Karla Davida a kolektivu Ochotnické sekce brněnského Kabinetu múz se odvážil zlehčit, co je stereotypem politických šarvátek nabubřele prevážnelé, lustracemi porýpané, humoru prosté a občanskou apatií posvěcené. Přináší sarkasticky nemilosrdný pohled lidí narozených mezi lety 1960 až 1970 na generaci, které bylo v létě 1968 kolem osmnácti.

Je to pohled lehký, plný karikatur, dobu samou ale zobrazuje téměř plasticky. Jde o jednoduchý příběh přípravy a průběhu oslav jakéhosi jubilea malého pohraničního města: banální tužby studentek ekonomické školy, mladé sny a jepičí revolty korigované ideology místních úřadu a zmařené osvoboditelkou přikvačivší uchovat rozkolísanému povětří dalších dvacet let stalinismu. To vše – ve stylu svěžího muzikálu s hity nebývale přesně evokujícími  atmosféru konce šedesátých let, zarámováno do pivní směsice maloměstské tancovačky se vzácnými hosty z družební oblasti – směruje k neblahé srpnové noci. Autoři se ovšem nezastaví v té chvíli. Se stejnou ironií, generačním despektem a s přesností Sibyly předpovídají osudy hrdinů až do roku 1992. Po gejzíru nespoutaného veselí na scéně i v hledišti člověka hned dvakrát zamrazí. Osobně považuji tuto premiéru v brněnském Kabinetu múz za přelomovou ve způsobu nalézání nových cest od lhostejnosti k probouzení, v odvaze rýpnout do křehkých chrámů ideje Listopadu.

Jiří P. Kříž

tvorcovia

scenár a réžia: Karel David and company
scéna: Tomáš Rusín
choreografia: Simona Kracíková
dramaturgia: Miloš Černoušek
účinkujú: Johana Rusínová, Dana Poláková, Naďa Kovárová, Simona Elsnerová, Monika Maláčová, Gustav Řezníček, Tomáš Rusín, Michal Zavadil, Štěpán Rusín, Miroslav Kumhala, Milan Sedláček, Miloš Černoušek, Jaroslav „Šimako" Ludvík, Karel Habák, Jiří Nebenfiihr, Martin Dohnal, Martin Netoušek, Ján Martinkovič, Petr Zavadil, Martin Valíček, Karel David, Petr Hromádka