Korálky melódií

Teatrul Evreiesc de Stat, Bukurešť, Rumunsko, 1993

o inscenácii

Židovské divadlo v Rumunsku má takmer 120-ročnú tradíciu. Dokumenty potvrdzujú  skutočnosť, že 19. augusta 1876 v laši, v známej záhrade „U zeleného stromu“ položil Avran Goldfaden základy prvého profesionálneho židovského divadla na svete. Z Rumunska sa pochodeň divadla v jazyku jidiš rozšírila do celého sveta, ale nikde nenadobudla podobu nepretržitej existencie.

Ťažké obdobie prekonával tento súbor v rokoch fašistickej diktatúry počas druhej svetovej vojny. V tej dobe založila skupina umelcov divadielko Barašeum, na javisku ktorého sa hralo v rumunskom jazyku (mimochodom, Rumunsko bolo v tom čase jediným štátom na svete, kde židovské divadlo existovalo). Barašeum sa stalo nielen pohostinným prístreškom pre židovských hercov a spisovateľov, ale aj útočiskom duchovného priestoru proti nespravodlivosti a netolerancii.

Štátne židovské divadlo, založené 1. augusta 1948, bolo prvým židovským štátnym divadlom na svete. Presadilo sa ako osobitá inštitúcia a súčasne ako integrálna súčasť divadelného života v Rumunsku a v Európe. Od svojho založenia uviedlo viac ako 180 premiér a predstavilo publiku bohatý repertoár – židovský herec totiž – v súlade s tradíciami – hrá, tancuje i spieva.

Dnes divadlo smeruje k syntéze tradícií a moderných výrazových prostriedkov s cieľom sprostredkovať súčasníkom významné hodnoty tisícročnej kultúry. Jeho scénické umenie charakterizuje mnohorakosť spôsobov zobrazenia, schopnosť hercov prechádzať nenútene z jedného žánru do iného, ich snaha rozvíjať – po vzore svojich vynikajúcich predchodcov – totálne divadlo. V posledných rokoch sa uskutočnil aj celý rad zahraničných zájazdov do USA, Kanady, Izraela, Nemecka, Rakúska a Ruska.