Sobáš

Stary Teatr, Krakov, Poľsko, 1993
Autor: Witold Gombrowicz
Réžia: Jerzy Jarocki

o inscenácii

„Je to najlepší súbor v Poľsku... súbor, ktorý pretrváva a žiari. Často sa pýtam – prečo – a musím priznať, že neviem. Možno je to dané atmosférou Krakova, mesta, ktorého sa nedotkla vojna, ktoré si zachovalo kontinuitu kultúrneho života a trvácnosť rôznych malých, zdanlivo bezvýznamných sociálnych subštruktúr. Možno, že príčinou je to, že obyvatelia Krakova nie sú ochotní odsťahovať sa inam a každé nové predstavenie je tu dychtivo očakávanou udalosťou – čo sa asi môže stať iba v Moskve alebo v Petrohrade. Jednoducho neviem.“

Konstanty Puzyna, 1974

„Neprerušená dvestoročná minulosť Stareho teatru je vynikajúcim stabilizátorom a medzníkom vo vzťahu k dnešku. Vieme, o čo sa budeme usilovať a čomu musíme vzdorovať .

Stary teatr nikdy nebol divadlom jedného režiséra, jedného štýlu, jednej literatúry, a preto sa stal výnimočným. Vždy sme boli spoločnosťou umelcov, ktorí sa občas pohádali, občas medzi sebou súperili a občas šli ruka v ruke, a ja chcem zachovať tento model a dať mu nový význam.

Odmietam, aby sa s ním zaobchádzalo podľa kategórií voľného trhu, inak stratí svoju hodnotu. Aj za nedostatku finančných prostriedkov a za všeobecne zlej situácie krajiny má Stary teatr všetky dôvody pre to, aby zostal stálou spoločnosťou špičkových profesionálov: hercov, režisérov, scénografov, technikov atď.; spoločnosťou reprezentujúcou estetickú a myšlienkovú rôznorodosť, no zjednotenou spoločným záujmom o divadelné umenie.“

Tadeusz Bradecki, 1990, riaditeľ

„Bol som, ešte dnes to môžem potvrdiť, bolestne ranený týmto čítaním, zasiahnutý veľkosťou, jasnozrivosťou a bláznovstvom tohto diela. Vedel som, že ho musím preniesť do divadla. Ale ako, kde a kedy? ... Varšavskou inscenáciou som dokončil sériu Svadieb, ktoré som dešifroval v spolupráci s Krystynou Zachwatowicz. Neskôr som sa so svojimi problémami podelil s iným scénografom, Jerzy Kowarskim.“

Jerzy Jarocki

„Chcel som ukázať ľudskosť na jej ceste z chrámu Boha do chrámu človeka. Táto myšlienka nebola v diele od jeho počiatku. Začal som zobrazením niekoľkých scénických vízií, zárodkov situácií, a postupne som dospel k tejto myšlienke. Keď som sa dostal do polovice druhého dejstva, stále som ešte nevedel, čo chcem. A potkýnajúci sa, opitý alebo námesačný vývoj mojej Missa Solemnis okrem radu krátkych dotykov s Formou, súvislostí a kombinácií, rýmov a vnútorných rýmov, zodpovedal, zdá sa, vývoju dejín, ktoré tiež napredujú v akomsi opitom, námesačnom  stave.

Witold Gombrowicz, Určitý druh testamentu Londýn 1973

tvorcovia

réžia: Jerzy Jarocki
scénografia: Jerzy Juk - Kowarski
hudba: Stanislaw Radwan
zvuk: Krzysztof Jedrysek
účinkujú: Jerzy Trela, Danuta Maksymowicz, Jerzy Radziwilowicz, Pawel Kruszelnicki, Szymon Kuśmider, Dorota Segda, Krzysztof  Glohisz, Andrzej Hudziak, Jan Korwin - Kochanowski, Jan Moiiczka, Aleksander Fabisiak, Marek Kalita,  Boleslaw Nowak, Pawel Miśkiewicz, Krzysztof Stawowy, Boleslaw  Brzozowski, Zbigniew Ruciński, Pawel Kruszelnicki, Szymon  Kusmider, Alicja Bienicewicz, Malgorzata Hajewska - Krzysztofik, Beata Fudalej, Beata Paluch